Intra legges ned: – Føler vi har blitt holdt for narr

Bjørn Inge Fossmo i Fellesforbundet er svært skuffet over Intra-ledelsens avgjørelse om å legge ned fabrikken i Malvik.

Intra Malvik

Denne fabrikken på Midtsand i Malvik kommune skal legges ned og produksjonen flyttes til Sverige av økonomiske årsaker.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Tirsdag kom beskjeden om at vaskfabrikken Intra AS i Malvik skal legges ned i løpet av to-tre år.

– Vi må gjøre grep for å være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi valgt å investere i fabrikken i Sverige i stedet for å dele midlene med fabrikken i Malvik, forklarer salgs- og markedsdirektør for Intra, Ingrid Johansen.

– Har gått Mölntorps vei hele prosessen

Beskjeden om at ledelsen vil vurdere å flytte produksjonen i Malvik til Intras fabrikk i Mölntorp i Sverige kom 25. mai i år. Det mener Bjørn Inge Fossmo, leder for Intras avdeling i Fellesforbundet, er for kort tid.

Bjørn Inge Fossmo

– Rapporten er ensidig og ufullstendig. Den tar ikke hensyn til styrkene som Malvik har og heller ikke til de styrkene som ligger i fremtiden, mener Bjørn Inge Fossmo i Fellesforbundet.

Foto: Morten M. Loberg / Fellesforbundet

– Vi føler bedriften har varslet tillitsvalgte i klubben for sent, slik at vi har fått altfor kort tid til å komme med noen reelle tilbakemeldinger, sier Fossmo til NRK.

Han mener at rapporten som konkluderer med at produksjonen vil være mer lønnsom i Sverige enn i Norge er mangelfull.

– Det har gått Mölntorps vei hele tiden, på tross av at vi har tilbakevist flere av punktene i rapporten.

– For meg virket det som at Intraledelsen allerede på første møte hadde bestemt seg for å flytte produksjonen til Mölntorp. Derfor mener jeg alle som har vært med i prosessen etterpå, fylkeskommunen, Malvik kommune, Fellesforbundet og tillitsvalgte, har blitt holdt for narr.

– En strategisk vurdering

Johansen i Intra kjenner seg ikke igjen i Fossmos kritikk. Hun bekrefter at ledelsen og fagorganiserte har hatt en diskusjon om hvorvidt varslingen kom tidlig nok, men at ledelsen hele tiden har forholdt seg til regelverket.

Ingrid Johansen

Ingrid Johansen i Intra forstår at de ansatte er skuffet over avgjørelsen.

Foto: Intra AS

– På det punktet kom vi frem til at vi var enige om at vi var uenige, forteller Johansen.

At rapporten er ensidig og ufullstendig mener salgs- og markedsdirektøren er galt.

– Det har vært en langvarig prosess der vi har gjort en strategisk vurdering på hva som er best for Intragruppen på sikt. Vi hadde ikke bestemt oss på forhånd.

Skuffelsen er stor

Den tunge beskjeden som kom tirsdag betyr at 42 arbeidsplasser i Malvik går tapt.

– Folk er naturligvis skuffet og frustrerte, selv om de fleste har antatt at det skulle gå den veien, forteller Jan Ove Hansen, fagforeningsleder for de ansatte i Intra Malvik.

Han legger ikke skjul på at skuffelsen er stor.

– Vi i klubben på Intra har sammen med fellesforbundet og LO jobbet for å få en seriøs utredning av andre alternativer. Vi har dessverre ikke blitt hørt, sier han.

Hansen forteller videre at de ansatte ikke har hørt noe om jobbtilbud i Sverige.

– De ansatte har ennå ikke fått tilbud om å bli med til Mölntorp. Hvis de får det tror jeg ikke særlig mange kommer til å takke ja.