Hopp til innhold

- Ikke ta fra oss barna våre!

Innvandrere i Levanger demonstrerte fredag. De mener barnevernet gjør dem urett.

Innvandrere demonstrerer i Levanger

Både barn og voksne demonstrerte utenfor rådhuset i Levanger.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Både voksne og barn var med da innvandrere i Levanger fredag ettermiddag demonstrerte mot måten familier blir behandlet på av barnevernet.

Kommer i norske fosterhjem

Innvandrerne mener at flere familier urettmessig har blitt splittet av barnevernet. Flere barn har blitt plassert i norske fosterhjem etter at det har blitt konstatert omsorgsvikt eller at barna har blitt utsatt for vold.

- Vi trenger hjelp, ikke straff!

Innvandrerne er fortvilet, og mener det er kulturelle forskjeller som fører til familiesplittelsene. Familiene føler seg diskriminert og urettferdig behandlet. De ber om hjelp for å bli orientert om hva som er akseptabel barneoppdragelse i Norge. Flere mener også at barnevernet er raskere til å frata ikkenorske foreldre barna, og de er svært skeptiske til at deres barn skal vokse opp i norske hjem med norsk kultur.

Innvandrere demonstrerer i Levanger

- Vi trenger hjelp, ikke straff, sto det å lese på en av plakatene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Flere omsorgsovertakelser i innvandrerfamilier


Marit E. Aksnes, enhetsleder ved barne- og familietjenesten i Levanger, sier det ikke er grunnlag for å si at terskelen for å gripe inn hos innvandrerfamilier er lavere enn å gripe inn i en vanlig norsk familie for barnevernet . Men prosentvis er det flere omsorgsovertakelser i innvandrerfamilier i forhold til folketallet.

Marit E. Aksnes

Marit E. Aksnes, enhetsleder ved barne- og familietjenesten i Levanger.

Foto: Levanger kommune

Aksnes sier det er utfordrende å jobbe med innvandrerfamilier. De snakker et annet språk, de kommer fra en annen kultur og flere av dem har opplevd overgrep fra myndighetene i hjemlandet.

Eget team jobber med innvandrere

I Levanger har de derfor et eget team som arbeider med innvandrerfamilier. Når det gjelder innvandrernes skepsis til norske fosterhjem, har Aksnes forståelse for det, men sier at norske fosterhjem som regel er enesete mulighet.

- Dersom det blir snakk om å flytte barn i fosterhjem, er det alltid om å gjøre å finne det beste fosterhjemmet. Men tilgangen på fosterhjem er liten, så det er sjelden mulig å finne et fosterhjem med samme språk og kultur som de biologiske foreldrene, sier Aksnes.

Siste fra Trøndelag