Innstilt ferge

Fergesambandet Eidshaug-Gjerdinga innstilt på grunn av tekniske problemer.