Innfører ungdomsstraff fra 1. juli

I kampen mot ungdomskriminaliteten skal et eget ungdomsfengsel på plass, og i sommer innføres ungdomsstraff.

Ungdom

Unge lovbrytere under 18 år skal nå få sone ungdomsstraff i stedet for et opphold bak fengselsmurene.

Foto: NRK

Allerede under den forrige regjeringen vedtok Stortinget å bygge et ungdomsfengsel på Østlandet med seks til ti plasser for de hardest belastede ungdommene.

Da Aps Jan Bøhler spurte justisminister Anders Anundsen (Frp) før jul om når det vil bli bygget, var svaret at det skulle komme raskt, skriver Dagsavisen. Hvor det skal bygges, er ennå ikke klart.

– En mulighet er å bygge ungdomsfengslet i nærheten av Halden fengsel, slik at man kan ha fellesnytte av transport, men selvsagt uten at det er noen kontakt mellom unge og voksne innsatte, sier Bøhler som understreker at bruk av fengselsstraff kun er ment for de hardest belastede kriminelle ungdommene.

Suksess fra Sør-Trøndelag

Iren Sørfjordmo er leder for konfliktrådet i Sør-Trøndelag.

Iren Sørfjordmo er svært fornøyd med at ungdom over hele landet skal få sone ungdomsstraff.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Nær 100 prosent av alle de 150 ungdommene mellom 15 og 18 år som ble dømt til fengselsstraff i perioden 2005-2010, hadde tilbakefall.

Et prøveprosjekt med såkalt ungdomsstraff har imidlertid hatt langt bedre resultat.

Konfliktrådet i Sør-Trøndelag har helt siden 2006 arbeidet med å gi ungdomskriminelle egne oppfølgingsteam, og i 2012 fikk de ansvaret for et større pilotprosjekt hvor ungdom mellom 15 og 18 år ble idømt ungdomsstraff i stedet for et opphold bak fengselsmurene.

Det viste seg at færre enn 10 prosent av dem som ble dømt til ungdomsstraff i fylket, begikk ny kriminalitet.

Resultatet var så oppløftende at ordningen ble vedtatt under den rødgrønne regjeringen, og 1. juli trer den i kraft.

– Vi er veldig glade for at Norge på bakgrunn av dette arbeidet nå får en helt ny straffeart. Barn og ungdom skal ikke sitte i fengsel, men ha sosial kontroll utenfor murene. Det er viktig og nødvendig, sier leder i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag, Iren Sørfjordmo, til NRK.

Les kronikken «Fengsel er ikke for barn» av barneombud Anne Lindboe

Skreddersyr soning

Konfliktrådet har samarbeidet tett med både kommunen, Kriminalomsorgen, politi og påtalemyndighet, og skreddersyr individuelle program til hver enkelt ungdom.

– Vi tar utgangspunkt i hva de trenger hjelp til og hvilke behov de har for å mestre hverdagen sin. Oppfølgingsteamet kan bidra med hjelp til alt fra skolegang, rusproblemer, sinnemestring og psykologihjelp, sier Sørfjordmo.

Det er retten som skal idømme ungdomsstraff og avgjør også lengden på straffen. Brudd i slike saker må opp til ny vurdering hos jurist i Kriminalomsorgen.

– Retten kan dømme unge lovbrytere til ungdomsstraff i saker der det er begått alvorlig og gjentatt kriminalitet. Det være seg ran, vold, seksuelle overgrep, grove innbrudd og kjøp og salg av narkotika. Drap og overfallsvoldtekter som begås av ungdom under 18 år blir høyst sannsynlig fortsatt dømt til ubetinget eller betinget fengselsstraff, sier Sørfjordmo.

Hadia Tajik

Hadia Tajik (Ap) er leder av justiskomiteen.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Egne ungdomshjelpere

Leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap), er glad for at dette nå blir en realitet.

– Da får domstolene for første gang mulighet til å dømme unge forbrytere til å følge en tett oppfølgingsplan i en periode på opptil tre år.

Det er konfliktrådene i landets fylker som skal ha ansvar for gjennomføringen av ungdomsstraffen.

– Ungdomskoordinatorer blir ansatt for å sikre at institusjoner samarbeider for å få avbrutt starten på ungdommenes negative atferdsmønster, sier Tajik.