Innfører munnbindpåbud

Trondheim kommune innfører obligatorisk bruk av munnbind i kollektivtrafikken i rushtida. Kommunen har i dag tidlig bestemt dette i samråd med AtB. Kommunedirektør Morten Wolden informerer nå formannskapet om påbudet.