Innfører makstall for oppdrettslaks

Fra 1. januar 2013 kan det ikke være mer enn 200.000 oppdrettslaks i hver not.

Video Makstall på laks

VIDEO: Slakteklar laks på Marine Harvests anlegg på Hitra i Sør-Trøndelag. Om et drøyt år blir det satt et tak på hvor mye fisk som kan være i hver merd.

– Nå innfører vi et tak på antall fisk i hver merd. Stormen som raste på kysten viste at når det først skjer ting, så kan det få store konsekvenser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap).

Lisbeth Berg Hansen

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap).

Foto: NRK
Øyvind Andre Haram

Informasjonssjef Øyvind Andre Haram.

Foto: NRK
Rasmus Hansson, WWF

Generalsekretær Rasmus Hansson.

Foto: : Kjetil Malkenes Hovland / NRK

Den nye ordningen kommer etter et år med flere store rømminger.

– Ved å sette et maksantall vil konsekvensene bli mindre hvis det først skjer ting, sier Berg Hansen til NRK.

Næringen skeptisk

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) frykter at ordningen vil virke mot sin hensikt.

– Mindre fisk i en merd betyr flere nøter. Og vi frykter at det igjen betyr økt risiko, sier informasjonssjef Øyvind Andre Haram.

Det nye kravet vil berøre mange oppdrettere. I oktober var det 367 laksemerder langs kysten som inneholdt mer enn 200.000 fisk.

Bare i Sør-Trøndelag vil kravet berøre over en tredjedel av alle lokalitetene

– Store kostnader

Beregninger foreningen har gjort viser at den nye ordningen vil koste næringen opp mot en milliard kroner.

– Vi skal jobbe mot rømming. Men da krever vi gode regelverk som reduserer risikoen, og ikke øker den.

– Er dette et dårlig forslag?

– Vi har ikke stor tro på dette, nei, sier Haram.

Etterlyser flere tiltak

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge mener det er bra at det nå settes et tak på hvor mye fisk man kan ha i hver merde.

– Dette er et bra framskritt som viser at konstruktivt press og kritisk samarbeid med oppdrettsnæringen virker trinnvis. All ære til næringen for at de tar dette skrittet, sier Hansson

Samtidig mener han dette ikke er nok, og etterlyser både sikrere merder og lukkede anlegg.

– Det kommer til å komme flere uvær og utstyret i oppdrettsnæringen må tåle det. Men det neste skrittet er at all oppdrettsfisk må merkes.

Det vil ifølge Hansson gjøre det mulig å finne ut hvor rømt oppdrettsfisk kommer fra, det vil også gjøre det enklere å fange inn mer fisk på rømmen.

Han sier at merking også vil kunne fortelle hva oppdrettsfisk gjør når de vandrer opp i elvene.

Titusener på rømmen

Ifølge Fiskeridirektoratet var det innrapportert 190.000 rømte oppdrettslaks per 1. november 2011.

Senere ble det meldt om ytterligere 130.000 laks på rømmen etter uværet «Berit».