Innbrudd i Solsemhola

Fylkeskommunen anmelder et innbrudd i Solsemhola på Leka hvor noen av landets mest verdifulle hulemalerier finnes.

Solsemhola, Leka

Maleri fra Solsemhola på Leka.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

- Heldigvis ser det ut til at hulemaleriene er uskadde, men et innbrudd mot et så viktig og sårbart kulturminne ser vi svært alvorlig på, sier Lars Forseth, arkeolog i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

For å hindre allmenn tilgang til det særlig sårbare og verdifulle kulturminnet er inngangen låst, og publikum har kun tilgang til hulemaleriene sammen med en guide.

Verdifulle malerier

I Solsemhola er det gjort arkeologiske funn fra bronsealderen, men det er grunn til å tro at hulemaleriene er vesentlig eldre. – Det finnes ikke mer enn ti slike forekomster i Norge, så vi snakker om et kulturminne av både nasjonal og internasjonal verdi, sier Forseth. Han peker på at hærverk mot et slikt kulturminne vil kunne straffes med fengsel.

Håper på hjelp

Innbruddet i Solsemhola har skjedd i perioden mellom 2. og 7. august. - Nå ønsker vi tips fra publikum med hensyn til gjerningspersoner og tidspunkt for innbruddet. Vi ber om at folk med tips kontakter politiet om saken, sier Forseth.