Inkassoselskap må betale tilbake

Et trondheimsbasert inkassoselskap må betale tilbake betydelige summer etter det Finanstilsynet beskriver som systematiske og alvorlige brudd på loven.

penger

Det er ikke kjent hvor mange kroner inkassoselskapet må tilbakebetale, ifølge rapporten.

Foto: Illustrasjonsbilde

Det er Odin Kapital i Trondheim som nå må tilbakebetale sine kunder betydelige summer etter brudd på inkassolovgivningen, skriver Adresseavisen.

Finanstilsynet har avdekket en rekke alvorlige forhold i selskapet:

«Odin Kapital AS' manglende sammenslåing av krav har medført at skyldnere er avkrevd salær på et urettmessig grunnlag, og inkassoforetaket har dermed hatt urettmessige inntekter», skriver de i en rapport som er publisert på tilsynets hjemmesider.

Konsekvensene er nå at selskapet må betale tilbake penger til sine kunder for å rette opp feilene, skriver Adresseavisen.

Feilene skal være begått i perioden 8. februar 2011 til 31. desember 2013.

Det viktigste Odin Kapital har forbrutt seg mot er at de ikke har slått sammen krav som gjelder samme sak.

Selskapet har på sin side opplyst om at det har vært utfordringer knyttet til den elektroniske kommunikasjonen mellom inkassobyrået og fastlegers pasientjournaler.