Ingrid Vad Nielsen

Ingrid Vad Nielsen (50) er styreleder i Mellomkirkelig råd, og prost på Kongsvinger. Hun har vært prest i USA, på Gran Canaria og i Finnmark.

 

Prost Ingrid Vad Nilsen foran Vinger kirke
Foto: Vera Wold / NRK

Hør intervju med Ingrid Vad Nilsen  

Hvem er du?

Jeg er ei dame på 50 år som er prost i Kongsvinger. Jeg er gift, og det har jeg vært i snart 30 år. Så har jeg tre voksne gutter

Hva er det viktigste i livet ditt?

De mennesker jeg er aller mest glad i.

Hva gjør du når du ikke jobber?

Jeg leser en god del. Så har jeg et tillitsverv som leder i Mellomkirkelig råd. Mye av tida mi går med til å lese sakspapirer derfra, og være med i møter og andre sammenhenger der.

Hva liker du best ved å være prest?

Å møte mennesker. Jeg møter mennesker i store situasjoner, enten det er sorg eller glede. Å få gå noen meter på livsveien sammen med dem, det er like flott hver gang.

Hva vil gjøre deg til en god biskop i Nidaros?

Jeg tror at jeg har skaffa meg en god del ledererfaring gjennom de oppgaver jeg har hatt tidligere i livet, som gjør at jeg kan være både tydelig og raus. Jeg ønsker å bygge et team som får det beste ut av hverandre.

Dersom du skulle bli biskop; hva vil være det viktigste å ta fatt i?

Det har jeg ikke noe svar på nå. Jeg tror at det er like viktig å være biskop som våger å være i den situasjonen som til enhver tid er i bispedømmet, enn å komme med et ferdig skjema om hva man vil oppnå. Jeg må først sette meg ned og lære hva som skjer i området og i menighetene

Hva forbinder du først og fremst ved Trøndelag og trøndere?

Faren min var trønder, og jeg har lært mye av ham om humoren her, og om det å være sta og stolt.

Hva vil du gjøre for at flere trøndere kan føe at kirka og gudstjenesten er relevant for dem?

Det er et stort spørsmål. Det er noe som vi jobber aktivt med i Kongsvinger. Vi må se på språket i kirka og hvordan vi kommuniserer. Så må vi involvere flere, så vi får et meningsfylt fellesskap

Hva er den viktigste enkeltsaken for kirka framover?

Jeg tror det blir hvorvidt vi klarer å forkynne budskapet vårt, slik at folk vil tilhøre kirka og markere at de tror på Jesus.

Hvordan kan kirka i Nidaros bidra i arbeidet med å få et bedre miljø?

Kirka har et ansvar i å skape holdninger hos folk til å ta vare på jorda. Jeg tror vi kan mane fram det gode liv som vi skal lengte etter, slik at vi tar valg som er bra for kloden vår.

Hva gjør du sjøl for å skape et bedre miljø?

Jeg ser på totalforbruket mitt, og prøver ellers å se på hvordan jeg lever og hvordan mitt forbruk er.

Hvor står du i kirkas homofilidebatt?

Jeg stemte for flertallsvedtaket som godkjenner begge syn, men som samtidig åpner for homofile i kirka.

Vil du akseptere homofile samboende i vigsla stillinger?

Ja, så lenge de lever i partnerskap.