Ingen sprekker i pilotenes flykrav

Kampfly-pilotene på Ørland og i Bodø får flytreninga de trenger, selv om mange norske kampfly er satt på bakken på grunn av sprekker i skroget.

F-16 Ørland

Flere F-16-fly, som dette, er satt på bakken på grunn av sprekker i skroget.

Foto: Lydia Andersen/Luftforsvaret

– Et betydelig antall kampfly er satt på bakken på grunn av sprekker i skroget, men vi fortsetter likevel kvalifisering og trening av våre F-16-piloter, forteller Stian Roen, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

Tar sprekkene på alvor

Selv om det for noen måneder siden ble oppdaga sprekker i en stor del av den norske kampflyflåten, utfører F-16 operative oppdrag som for eksempel nasjonal kampflyberedskap.

– Sprekkene er microskopiske og det må brukes røgnten for å kunne se de, forklarer Roen.

Likevel er mange av flyene satt på bakken, og må repareres før de kan tas i bruk igjen.

– Luftforsvaret tar dette meget alvorlig, men vi har en god status på flyene i dag og sjekker de jevnlig, sier Roen.

Holder seg innafor kravet

NATO stiller krav til hvor mye pilotene skal fly. I april i år ble det kjent at de norske F-16-kampflyene sliter med å holde seg på vingene, siden flere norske jagerflypiloter får så lite flytid at de ikke tilfredsstiller NATOs minimumskrav.

– Vi har meget gode og erfarne piloter, og målet er at et visst antall av de skal oppfylle kravet om kampklare piloter hvert år. Og det er viktigst at de minst erfarne flyr mest, sier Roen.

På grunn av sprekkene har Luftforsvaret omprioritert øvelsesaktivitet og endret noe på operasjonsmønster, og det blir mindre flyging på pilotene når det er færre fly til rådighet.

– Ingen "timeshare-ordning"

Ifølge Vi Menn har Luftforsvaret innført en «timeshare-ordning» på driften av de norske kampflyene.

Ordninga skal visstnok fungere slik at pilotene på Ørland får fly på oddetallsuker og pilotene i Bodø får fly på partallsuker. Men dette stemmer ikke, iføge Roen

– Dette har jeg ikke hørt noe om, så dette stemmer nok absolutt ikke!

Heller ikke personer NRK Trøndelag har vært i kontakt med ved Ørlandet hovedflystasjon har hørt at det eksisterer ei slik ordning.

Sprekkene størst på norske fly

Roen ønsker ikke å kommentere hvor mange fly som er satt på bakken på grunn av sprekkene, men bekrefter at det er den norske kampfly-flåten som er hardest ramma.

– Våre fly er eldst, de har hatt flere timer i lufta og flyr under tøffere forhold, dét er nok forklaringa på hvorfor sprekkene er mer omfattende på norske fly sammenligna med f-16-fly i andre land, sier Roen.

Mye av det midlertidige reparasjonsarbeidet blir gjort ved hovedflystasjonene på Ørland og Bodø om sprekkskadene trenger en fullstendig reparasjon må det gjøres av Aerospace Industrial Maintenance på Kjeller.