Hopp til innhold

Ingen penger til ny tunnel på E6: – Forkastelig av Statens vegvesen

Det er slått fast at tunnel er eneste løsning, men fortsatt er det høyst uklart når tunnelen på den svært skredutsatte strekningen på E6 blir bygd.

Ras i Snåsa

DÅRLIG FJELL: Ingen personer har så langt kommet til skade som følge av skredene den siste tida på E6 langs Langnesberga i Snåsa. Lokalt ønsker de tunnel, men det er ennå ikke prioritert av Statens vegvesen.

Foto: NRK-tipser

– Jeg synes det er forkastelig. Statens vegvesen har jo slått fast at strekningen på E6 langs Langnesberga i Snåsa er svært skredutsatt.

Det sier Hallgeir Grøndtvedt (Sp), leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkesting.

Hallgeir Grøntvedt

Fylkespolitiker Hallgeir Grøntvedt (Sp) kjemper for flere veikroner til Trøndelag.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Stor risiko for skred

Etter flere skred ble den drøyt en kilometer lange strekningen på E6 løftet opp på rødt nivå.

Det vil si at det er stor risiko for skred, og Statens vegvesen har slått fast at eneste sikre løsning er å bygge tunnel.

Men strekningen er ikke nevnt overhodet i forslaget til Norsk transportplan (NTP) for perioden frem til 2036.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i lang tid, og det er utrolig skuffende at Langnesberga ikke er prioritert, sier Grøntvedt.

Fra høsten 2021 og frem til sommeren 2022 ble E6 stengt fire ganger som følge av skred i Langnesberga. Lengste stenging varte i fire-fem dager.

Heller ikke E14 fra Stjørdal til Meråker er foreslått tatt inn i NTP.

– Det står at en mulighetsstudie er i gang på E14. En slik mulighetsstudie kunne de ha laget for lenge siden. Utfordringene på E14 har vært kjent i mange år.

Les også: Fleire ras i Trøndelag i løpet av natta: E6 er stengt

Raset som stenger E6 sett fra ei drone over Snåsavatnet
Raset som stenger E6 sett fra ei drone over Snåsavatnet

Skilt satt opp på E6 som forteller at vegen er stengt

Dette er skiltet Grøndtvedt ikke vil se på E6 langs Langnesberga i Snåsa.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nattestengt i hele sommer

Som følge av skredfaren skal det gjøres omfattende sikringstiltak på E6 langs Langnesberga i hele sommer.

Arbeidene starter i uke 17. E6 blir stengt fra klokka 18.00 og til 06.00 på morgenen alle dager unntatt natt til søndag.

– Vi må utnytte den lyse årstida for å redusere ulempen mest mulig for samfunnet.

Det sier Jan Aril Johansen, prosjektleder og seksjonsleder for vedlikehold i Statens vegvesen Midt-Norge.

Langnesberga ligger ved Snåsavatnet i Trøndelag.

Anleggsarbeidet skal pågå uten stans i hele sommer, og målet er å være ferdig innen 31. oktober.

– Fjellet her er så dårlig at det uansett ikke er mulig å bygge tunnel før disse sikringstiltakene er gjort, sier Johansen.

700 meter med steinspranggjerder skal monteres, og 1400 kvadratmeter av vegfyllingen mot Snåsavatnet må erosjonssikres.

Arbeidene som skal gjøres er vurdert av Statens vegvesen som midlertidige, da de beskriver tunnel som den permanente løsningen.

Tunnel er likevel ikke foreslått tatt inn i NTP for perioden frem til 2036.

Rasrydding, Langnesberga E6 i Snåsa

E6 har vært stengt flere ganger ved Langnesberga i Snåsa som følge av skred fra fjellskjæringen nær vatnet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kritisk punkt på E6

Vi er meget klar over utfordringene ved Langnesberga, og vet at dette er et kritisk punkt på E6.

Det sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for at strekningen ikke er nevnt i innspillene til NTP som skal vedtas i Stortinget neste vår, er at det kun er svære prosjekter til over en milliard som nevnes der.

En tunnel på E6 gjennom Langnesberga er kostnadsberegnet til 600 millioner kroner.

Kjell Inge Davik utbyggingsdirektør i Statens vegvesen

Kjell Inge Davik er utbyggingsdirektør i Statens vegvesen

Foto: Jon Bolstad / NRK

Statens vegvesen disponerer selv en portefølje på prosjekter som koster under en milliard. Hva vi til slutt prioriterer kan jeg ikke si nå, da det er mange slike prosjekter rundt om i landet. Vi vil gå ut med en plan før sommerferien, sier Davik.

Utbedring av E14 mellom Stjørdal og Meråker var inne på NTP for flere år tilbake. Den gangen var det beskrevet som et prosjekt til rundt 5 milliarder kroner.

I dag har regjeringen strammet inn ytterligere, og Davik sier at få prosjekter når opp.

– Noe er fundamentalt galt

Fylkespolitiker Hallgeir Grøntvedt har bred politisk støtte lokalt i kampen for flere veikroner til Trøndelag.

– Vi vil kjempe med nebb og klør for å få disse prosjektene prioritert.

Han håper Statens vegvesen løfter frem Langnesberga i sin portefølje.

– Når bølgehøyden i Snåsavatnet har avgjørende betydning for skredutfordringene på E6 så er det noe som er fundamentalt galt. Her må det bygges tunnel, og det må skje raskt.

Flere ordførere har også uttrykt stor bekymring over trafikkveksten som følger av at E6 stenges.

– Ikke bare stenges hovedveien mellom nord- og Sør-Norge, men dette går jo ut over våre fylkesveier. De tåler ikke belastningen som omkjøringen medfører.

Langnesberga, E6, Snåsa

Fylkespolitikeren mener at det er noe fundamentalt galt når bølgehøyden i Snåsavatnet har avgjørende betydning for skredutfordringene på E6.

Foto: Tariq Alisubh / NRK