Normal

Ingen nye ras i Namsos

Geologer er nå i gang med å undersøke rasområdet i Namsos. En ekspertgruppe på rundt 10 personer er i ferd med å vurdere rasfaren.

Ras Namsos
Foto: Håvard Zeiner / NRK

En ekspertgruppe på rundt 10 personer er i ferd med å vurdere rasfaren..

Direktør Agnar Aas i NVE

Agnar Aas

Foto: Knut Falch / Scanpix

Vassdrags -og energidirektør Agnar Aas forteller at det ikke ser ut til å ha gått flere ras i området.

- Vi har fått den første vurderinga fra våre folk i området, og det ser ikke ut til å ha gått nye ras i løpet av natta. Det er jo gledelig, sier Aas.


Fagfolkene jobber nå for fullt i rasområdet for å danne seg en best mulig oversikten over situasjonen.

Namsos kommune innkaller alle de evakuerte og berørte til et informasjonsmøte klokka 11 lørdag formiddag. Der vil også geologer være tilstede for å svare på spørsmål.

Boligområde raste på sjøen

Litt før klokka 12 fredag raste et boligområde ved Gullholmstranda på sjøen.

På et øyeblikk hadde raset knust rundt ni hus og hytter og gjort jordsmonnet om til ei suppe av leire. Sju personer ble fanget av raset og måtte reddes. De fleste med helikopter.

35 mennesker ble evakuert i rasområdet i første omgang.

Vegarbeid mulig årsak

Ingen kan med sikkerhet si noe om årsaken, men flere vitner forteller om en eksplosjon fra vegarbeid i området i øyeblikket før raset kom.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil ikke si noe sikkert om sammenhengen her, men de sender sprengingseksperter til Namsos.

Politiet har sperret av området, både i sjøen og på land og ber om at publikum respekterer dette. De starter etterforskningsarbeidet over helga.