NRK Meny

Ingen krise for Namsen-laksen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avviser at det er noen krise for laksen i Namsenvassdraget. Tidligere i høst viste en undersøkelse at det var lite gytelaks i elva, men dette avvises etter nærmere undersøkelser. Fylkesmannen understreker at det ikke er tegn på overbeskatning, og at det er større aktivitet i gytegropene enn tidligere.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.