NRK Meny

Ingen krise for Namsen-laksen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avviser at det er noen krise for laksen i Namsenvassdraget. Tidligere i høst viste en undersøkelse at det var lite gytelaks i elva, men dette avvises etter nærmere undersøkelser. Fylkesmannen understreker at det ikke er tegn på overbeskatning, og at det er større aktivitet i gytegropene enn tidligere.