Hopp til innhold

Ingen Israel-boikott ved NTNU

Styret ved NTNU har vedtatt at universitetet ikke skal boikotte Israel.

Høstfarger på Dragvoll

NTNU på Dragvoll i Trondheim.

Foto: Tor Beisvåg

- Som akademisk institusjon er det NTNUs oppgave å stimulere til studier av årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne. Og hvordan den kan løses. Da er universitetet avhengig av å kunne samarbeide også med israelske akademikere og høre deres syn på konflikten, mener styret, ifølge ei pressemelding fra NTNU.

Enstemmig vedtatt

Vedtaket var enstemmig og i tråd med innstillinga fra rektor Torbjørn Digernes.

- Jeg har lagt til grunn at NTNU skal være en fri, akademisk institusjon med mulighet for meningsbrytning mellom ulike synspunkter. Det skal være basert på vitenskapelig dokumentasjon og etterprøvbarhet. Hvis vi går for det prinsippet blir vanskelig å samtidig si at vi skal stenge ute en part i en kontroversiell konflikt som dette, sier Digernes til NRK.

Vakte reaksjoner

Det har stormet rundt universitet etter at flere ansatte tok til orde for en akademisk boikott av Israel.

- Det har vært reaksjoner både fra Israel og store deler av verden for øvrig. Det har åpenbart satt sinnene i kok og trigget aksjoner fra de som har sterke meninger om dette. Vi har kanskje undervurdert det sensitive i å ta opp en sånn sak, sier Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU.

Nå har altså styret sagt sitt og det ble som ventet nei til boikott.

Skuffet, men glad for debatt

Peder Martin Lysestøl var en av dem som stod bak forslaget.

- Jeg er litt skuffet over at det ble nedstemt, vi kunne tenkt oss at det var noen som stemte mot rektors forslag. Samtidig er vi veldig fornøyde med at saken ble tatt opp og behandlet seriøst, sier Lysestøl til NRK.

Han trekker også fram at han er glad for debatten rundt initiativet.

- Vi synes det er flott at mange nå diskuterer situasjonen for det palestinske folket i Israel og hva vi skal gjøre for å markere vår protest mot Israel, sier Peder Martin Lysestøl.