Ingen i Trøndelag fikk resultatene fra mammografien innen akseptabel tid

Tall fra 2016 viser at kvinner i Trøndelag måtte vente i over en måned på resultatene fra mammografiundersøkelsen. Det ønskede målet er én dag - maksimalt fem.

Mammografi

Ingen av kvinnene som deltok i mammografiscreeningen i Trøndelag våren 2016 fikk svar innen akseptabel tid, skriver Statens strålevern i et brev til Helsedirektoratet.

Foto: Illustrasjon: François Destoc/Colourbox.com / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Gjennom et tilsyn ved Sykehuset Namsos ble Statens strålevern og Fylkeslegen klar over problemer med å tyde mammografiscreeninga i Midt-Norge. Funnene var så alvorlig at Strålevernet valgte å varsle Helsedirektoratet.

I et brev til direktoratet skriver de at tall fra våren 2016 viser at «tid fra gjennomført screeningundersøkelse til tyderesultatet foreligger var i median 41 dager i Trøndelag, mot ønsket mål 1 dag, maksimalt 5 dager.»

Videre slår de fast at ingen av kvinnene som deltok i mammografiscreeningen i Trøndelag våren 2016 fikk svar innen akseptabel tid.

Trøndelag skiller seg ut

I brevet påpekes det også at etterundersøkelsene finner sted langt etter det som ansees som akseptabelt.

– Vi beklager overfor kvinnene som må vente lenge på svarene fra undersøkelsene de går til. Det er nokså ambisiøse krav til tid, og vi ligger betydelig over det, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu.

Henrik Sandbu

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, beklager overfor kvinnene som må vente lenge på svarene fra mammografiscreeningen.

Foto: Helse Midt-Norge

Han har nå mottatt et brev fra Helsedirektoratet hvor det blant annet står at tidene stort sett har vært overholdt ved de fleste brystdiagnostiske sentrene gjennom årene, unntatt i Trøndelag.

NRK er kjent med at også Fylkeslegene i Nord- og Sør-Trøndelag jobber med et brev til Helseforetaket, der de også uttrykker sin bekymring over situasjonen. For i verste fall kan kvinner i Trøndelag få en forsinket kreftdiagnose, og dermed komme senere i gang med behandlingen av en potensielt livsfarlig sykdom.

– Det er noe lengre tid før en får avkreftet eller fulgt opp funn, men det vi har fått tilbakemelding om fra Kreftregistret er at kvaliteten i oppfølgingen av disse kvinnene ikke er dårligere i Trøndelag enn andre steder, bortsett fra svartiden, sier Sandbu.

Jobber for å styrke tilbudet

Videre i brevet til fagsjefen ber direktoratet om at det iverksettes tiltak for å redusere tydetidene i Trøndelag til «anbefalte og akseptable nivåer».

Sandbu opplyser at problemet først og fremst gjelder St. Olavs Hospital, og at de har opprettet en ny overlegestilling der. De har også fått ekstra midler og har leid inn hjelp hos et privat sykehus.

– I tillegg jobber St. Olav fortløpende med å øke kapasiteten ved å utdanne nye overleger, ved å utvide arbeidstiden for lederne som er der og ved å leie inn ekstrahjelp fra byrå, sier Sandbu.

De går også igjennom rutinene sine, opplyser han.

– Så det arbeides på nokså bred front for å stryke tilbudet og de håper å komme i mål om ikke så altfor lenge.