Ingen flytting av brannstasjon

Kommunestyret på Frøya vedtok i dag å bruke 3.6 millioner kroner på å endre fasaden på den nye brannstasjonen som bygges på Siholmen nedenfor kommunesenteret. Bygginga har skapt store reaksjoner på øya fordi mange mener den er skjemmende og ikke passer inn i det maritime miljøet. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

Alternativet om å flytte brannstasjonen ble anslått til å koste i området 20–30 millioner kroner.