Ingen endring for homofile i kirka

Landets biskoper går ikke inn for noen liberalisering av sitt syn på homofile ekteskap.

Helga Byfuglien

Preses Helga Byfuglien sier det er uaktuelt for kirka å vie homofile par enda.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Denne uka har landets tolv biskoper vært samlet til bispemøte i Trondheim. Ett av temaene som har vært diskutert er hva biskopene skal mene om forbønn av homofile ekteskap.

Det har vært knyttet stor spenning til hva landets biskoper mener om saken etter at Kirkemøtet tidligere i år ikke greide å bli enige om noen av forslagene som lå til avstemming.

På en pressekonferanse i dag fortalte preses Helga Byfuglien at heller ikke biskopene er enige om hvordan kirka skal stille seg til forbønn av homofile ektepar.

Likevel har bispemøtet kommet fram til et enstemmig vedtak om at det som ble bestemt på Kirkemøtet i april ikke endrer noen ting som helst.

Dermed åpnes det ikke opp for at homofile par får gifte seg i kirka. Det vil fortsatt være opp til hver enkelt prest å avgjøre om hun/han vil utføre forbønn til likekjønnede ektepar.

– Dette er et vedtak som ikke inneholder så veldig mye nytt. Vi i bispemøtet har ulike oppfatninger, når vi nå samler oss om dette er det å anse som en fortsettelse på det synet vi har hatt tidligere, sa preses Helga Byfuglien på pressekonferansen.

Vil ikke vie homofile

I april bestemte Kirkemøtet at homofile fortsatt ikke får lov til å gifte seg i Den norske kirke. Kirkas høyeste organ var delt i avgjørelsen, men flertallet gikk imot at kirken innfører en vigselsliturgi for homofile.

Kirkemøtet stemte også imot et forslag om forbønn som anerkjenner at det er to, likeverdige teologiske syn på homofile ekteskap i Kirken.

Dermed ble det ingen liberalisering av kirkens syn på ekteskapet, slik mange hadde håpet på i forkant.

Avgjørelsene til Kirkemøtet har fått kritikk fra flere hold i etterkant. Både statsminister Erna Solberg og flere interesseorganisasjoner har vært kritiske til kirkens syn på homofilt ekteskap.

Preses Helga Haugland Byfuglien leser bispemøtets vedtak om forbønn for homofile ekteskap.

Preses Helga Byfuglien leser bispemøtets vedtak.

Utfordrende

Likekjønnede ekteskap har lenge vært en betent sak internt i kirka. Preses Byfuglien erkjente i dag at det ikke har vært enkelt å bli enige om en felles budskap for kirka.

– Det har vært gode samtaler, men det har vært utfordrende fordi vi er delt i synet på saken. Dette har vi drøftet så mange ganger før, så vi kjenner hverandres meninger, sa Byfuglien.

Byfuglien tror ikke kirka er ferdige med denne saken etter dagens vedtak.

– Det er nok ingen stor profeti å si at denne saken vil komme opp i Kirkemøtet igjen. Men det har ikke bispemøtet lagt opp til i alle fall, sier Byfuglien.