Ingen brann på Korsvegen

På Korsvegen har brannvesenet vært inne i boligen, og det er ikke funnet ild, opplyser politiet. Brannmannskapene går inn og foretar nærmere undersøkelser.