Ingen å leke med? Sett deg her

En «vennebenk» kan være et reddende tiltak for å redusere ensomhet på barneskolen.

Vennebenk Berg skole Helle Kristine Larssen, Ask Sjølie Moe, Emil Midelfart og Alma Louise Hoff Weie

PÅ VENNEBENKEN: Helle Kristine Larssen, Ask Sjølie Moe, Emil Midelfart og Alma Louise Hoff Weie på vennebenken på Berg skole i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Du kan sette deg på benken hvis du ikke har noen å leke med. Da kommer det folk og spør deg om du vil bli med og leke, sier åtte år gamle Emil Midelfart.

Han sitter i elevrådet ved Berg barneskole i Trondheim, og forteller om skolens «Bli med-benk». En slik type benk, eller «vennebenker» som de også kalles, har blitt satt opp på flere barneskoler i Norge.

Her kan barn finne noen å leke med, nye venner, eller rett og slett bli mindre ensomme.

Ble med på leken

Emil satte seg selv på benken i et friminutt, etter å ha blitt stengt ut fra lek.

– Til slutt kom det en venn av meg som heter William, og han satte seg og spurte om jeg ville bli med og leke, forteller Emil.

Ved Berg barneskole har lærer Maren Vaagland ansvaret for benken.

– Sosiale barn som har mange å leke sammen med, og som har lyst til å finne noen andre å leke med, kan sette seg på benken. Men vi ser heldigvis også at barn som er litt utenfor og ikke har noen å leke med, setter seg der, sier Vaagland til NRK.

Vennebenken på Berg barneskole

FLERE STEDER: «Bli med-benken» på Berg skole er en av flere «vennebenker» som har blitt satt opp på barneskoler i Norge. Ideen kom opprinnelig fra USA.

Foto: Morten Andersen / NRK

Enkle regler

For at «Bli med-benken» skal fungere, har hun erfart at lærere og elever må snakke sammen i klasserommene om den. Reglene er enkle:

– Hvis du ikke har noen å være sammen med, så setter du deg på benken, forklarer hun.

Lærer Maren Vaagland ved Berg barneskole i Trondheim har ansvaret for vennebenken

FELLES ANSVAR: – Alle som er ute i skolegården har et ansvar for å følge med på benken, sier lærer Maren Vaagland, som har ansvaret for «Bli med-benken» ved Berg barneskole.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Alle som er ute i skolegården har et ansvar for å følge med på benken, legger hun til.

Kom fra USA

Det var åtte år gamle Christian Becks i USA som startet benktrenden.

Røyse skole i Buskerud er en av skolene i Norge som har en slik benk.

– Elevene var veldig tydelige på at det ikke skulle være en hvilebenk, men en benk som skulle være til nytte for de som trengte det. Den er med på å synliggjøre noe, sier rektor Lars Falao.

Del av prosjekt

Hans Martin Ullegård, ekspert på skolegårder og instituttleder ved pedagogisk institutt ved NTNU, påpeker at benken i seg selv ikke er et tiltak mot mobbing.

– Den må inngå som en del av et større prosjekt. Lærerne og elevene må sammen jobbe med bruken og rollen den skal ha, mener Ullegård.

Erfaringene ved Berg barneskole er så langt positive.

– Det blir mye lettere for oss voksne å se barn som tar initiativ til å være sammen med noen. Men klart, mye kan dessverre skje i kriker og kroker, sier lærer Vaagland.

Her kan du høre ungdommene selv fortelle om vennebenken i Norgesglasset i NRK P1.