Ingebrigtsen krever inntil ti millioner fra Rosenborg

Kåre Ingebrigtsen har fått utbetalt tre millioner kroner fra RBK etter sparkingen. I den kommende rettssaken mener den tidligere Rosenborg-treneren han har krav på mye mer.

Kåre Ingebrigtsen

MENER OPPSIGELSEN VAR UGYLDIG: Kåre Ingebrigtsen ble avskjediget fra RBK i juli. Han og Erik Hoftun mener måten det skjedde på var ugyldig.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Kåre Ingebrigtsen har fått utbetalt tre millioner kroner av Rosenborg etter sparkingen, men mener han har krav på mye mer, skriver Adresseavisen.

«RBK har mot Ingebrigtsens skriftlige uttrykte vilje utbetalt etterlønnsbeløpet på 3 millioner kroner. Ingebrigtsen har satt disse til side på egen konto, og disse avregnes mot erstatningen for tapt arbeidsinntekt frem til domstidspunktet,» står det i sluttinnlegget fra Ingebrigtsen og hans advokat Stein Kimsås-Otterbech.

Det er Adresseavisen som har fått tilgang på innleggene fra partene, som er sendt til Sør-Trøndelag tingrett. Også NRK har fått tak i disse sluttinnleggene.

Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Rosenborg, etter at de ble sparket som trenere i juli.

Rettssaken er berammet 21. til 25. januar – i fem hele arbeidsdager.

Uenige om oppsigelsen er gyldig

Ingebrigtsen vil kunne kreve opp mot ti millioner kroner. Det innebærer tapt inntekt av grunnlønn ut 2020, men også bonus han ville tjent for RBKs serie- og cupgull i 2019. Det innebærer også kompensasjon for tort og svie.

«Erstatningen for tapt arbeidsinntekt knytter seg til perioden fra 19. juli 2018 og frem til domstidspunktet. Størrelsen på erstatningen vil derfor avhenge av tidspunktet for domsavsigelse. Erstatningsbeløpet knytter seg til arbeidsavtalens lønns- og bonusvilkår. Dersom domstidspunktet settes til 28, februar 2019, vil tapet utgjøre 3 750 000 kroner (1 750 000 kroner i lønn + 2 millioner kroner i bonuser). Når utbetalt sluttvederlag på 3 millioner kroner er trukket fra, er lidt tap pr. antatt domstidspunkt 750 000 kroner», skriver Ingebrigtsens advokat i sluttinnlegget.

RBKs advokat Kristian Nordheim sier at kravet fra Ingebrigtsen ikke er noe nytt.

– Vi registrerer at det er fremmet krav om et tosifret millionbeløp. Det har vi vært kjent med en stund, så det er ikke noe nytt, sier Nordheim til Adresseavisen.

– Ingebrigtsen innfridde ikke forventningene

NRK har vært i kontakt med RBKs advokat, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Nordheim viser til RBKs sluttinnlegg, hvor de skriver at de mener avslutningen av Ingebrigtsens ansettelsesforhold er lovlig:

«Forut for at styret i RBK valgte å terminere Ingebrigtsens ansettelsesforhold i RBK, ble det over tid avholdt gjentatte møter og samtaler med Ingebrigtsen, hvor temaet har vært hvilke krav og forventninger som gjelder til hans stilling som hovedtrener i RBK, samt at styret etterlyste utvikling. Det er ikke grunnlag for å sette til side avskjeden som ugyldig begrunnet i feil ved saksbehandlingen. Verken manglende avholdelse av drøftelsesmøte eller at det ikke ble meddelt en formriktig avskjed kan tillegges avgjørende betydning.»

Klubben argumenterer for at Ingebrigtsen ikke leverte gode nok resultat:

«RBK underkjenner ikke de sportslige resultatene RBK oppnådde i den perioden Ingebrigtsen var hovedtrener. Ingebrigtsen innfridde imidlertid ikke de krav og forventninger som styret i RBK oppstilte.»

Hoftun har takket nei til halv million

Søndag møttes partene i Sør-Trøndelag tingrett for et nesten fire timer langt meklingsmøte. Det endte med et større pengetilbud til assistenttrener Erik Hoftun for å inngå forlik.

RBK tilbød Hoftun en halv million kroner for å droppe rettssak. Men han har foreløpig avslått tilbudet.

VG skriver at Hoftun har mottatt etterlønn på 1.050.000, men at hans krav til RBK skal være på 2.750.000 millioner kroner.

Erik Hoftun Kåre Ingebrigtsen

TAKKET NEI: Erik Hoftun ønsker ikke å inngå forlik med sin gamle arbeidsgiver. I motsetning til den tidligere assistenttreneren, er ikke Kåre Ingebrigtsen tilbudt en halv million.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix