NRK Meny
Normal

Dømt til fire måneders fengsel

Den tidligere fylkessekretæren i Nord-Trøndelag bonde- og småbrukarlag er dømt til fengsel for underslag.

Ivar Hustad og Inge Staldvik

Inge Staldvik (til høyre) sammen med sin advokat Ivar Hustad i Namdal tingrett.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Den tidligere fylkessekretæren og stortingsrepresentanten, Inge Staldvik, la i Namdal tingrett alle kortene på bordet.

– Forventet

Mens han var fylkessekretær i bonde- og småbrukarlaget i 2012 tok han ut 630 000 kroner fra organisasjonens konto og satte inn på et utenlandsk fond. Han hadde ikke styrets godkjenning til å gjøre dette.

– Dommen er noenlunde i samsvar med det som ble påstått fra aktor og forsvarer. Så sånn sett var det en forventa dom , sier Staldviks forsvarer, Ivar Hustad.

Staldvik er tingretten dømt til 120 dagers ubetinget fengsel. I tillegg må han betale tilbake 450 000 kroner til småbrukarlaget.

– Han har allerede betalt tilbake 180 000 av de 630 000 kronene han tok. Han er godt i gang med å betale tilbake det han skylder, sier Hustad.

Påstand fra aktor var på 5 måneders fengsel, mens forsvareren mener fire måneders betinget fengsel var nok straff.

Les også: Staldvik: – Klart det er slitsomt

– Naiv

Amund Sand

Politiadvokat Amund Sand synes det var en grei dom fra Namdal tingrett.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Staldvik forklarte i retten at han satte pengene inn på de utenlandske kontoene fordi han trodde det skulle gi god avkastning fra seg.

– Jeg var naiv og ville investere småbrukerlagets penger for å kunne tjene penger til laget. Underslaget av pengene skjedde fordi jeg ønsket å styrke organisasjonens økonomi, sa Staldvik i retten da han forklarte seg.


Gjennom ni forskjellige uttak fra småbrukerlagets konto i perioden februar til juli i 2012 tappet han nesten lagets konto helt.

Både tingretten og aktor mener Staldvik har oppført seg svært naivt.


– Han har tatt en veldig stor risiko med pengene i måten han brukte de på. Den påståtte intensjonen må avveies mot den store risikoen han tok med pengene, sier politiadvokat Amund Sand.