Hopp til innhold

Inga Mathilde er permittert fra kafeén – nå pakker hun løk på Frosta

Mange faste utenlandske sesongarbeidere kommer ikke til Norge i sommer. I stedet søker hundrevis av permitterte på ledige jobber i landbruket.

Inga Mathilde Fiborg Aas på Frostaløk

PERMITTERT FIKK NY MIDLERTIDIG JOBB: Inga Mathilde Fiborg Aas er permittert og jobber på pakkeriet på Frostaløk.

Foto: Rita Kleven

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her, sier Inga Mathilde Fiborg Aas. Hun er permittert fra jobben på den lokale kafeén. Nå jobber hun og flere andre permitterte på pakkeriet til Frostaløk.

De siste ukene har 200 personer søkt på ledige jobber i landbruket bare i Frosta kommune i Trøndelag.

– Responsen har vært overveldende. Jeg regner med det kan komme flere søknader, sier koordinator Ingvild Hjelde på Frosta. De lyste ut stillingene på Nav sine nettsider, Arbeidsplassen.

Mens 2.200 så langt har registrert seg og kan ta sesongjobber gjennom Norsk landbrukstjeneste. Mange av dem er permitterte, forteller daglig leder i Norske landbrukstjenester, Frode Alfarnes.

Ingvild Hjelde

MANGE SØKTE PÅ SESONGJOBB: Koordinator Ingvild Hjelde i Frosta er overrasket over at så mange som 200 så langt har søkt på ledige jobber som sesongarbeider i landbruket på Frosta.

Ikke nok med norsk arbeidskraft

Dette er ikke nok. Det mener Ole Davidsen som driver Frostaløk og er nestleder i Gartnerhallen, den største produsentorganisasjonen i Norge for frukt og grønt.

Han sier at landbruket, og spesielt grøntnæringa trenger mye arbeidskraft både nå i våronna og særlig i høstsesongen. Og legger til at det er ei spesialisert næring. Det er ikke bare å sette noen på en traktor.

– Det er ikke nok å klare seg med norsk arbeidskraft alene. Vi har behov for å få inn de vi er vant til å få. Utenlandsk arbeidskraft som har hjulpet oss i 35 år. De har bygd opp vesentlig kompetanse og er en bærebjelke for å få til arbeidet i grøntnæringa, sier Davidsen.

Premyslaw på Frostaløk

MANGE VIL IKKE KOMME: Polske Premyslew Gola sier Norge er hans andre hjem. Han er ikke redd for smitte, men kjenner flere som ikke tør å reise til Norge for å jobbe nå.

Foto: Rita Kleven

Tør ikke komme til Norge nå

Polske Premyslew Gola jobber på Frostaløk, og har nettopp vært to uker i karantene etter at han kom til Norge. Han kjenner flere som ikke kommer til Norge i år på grunn av koronaepidemien.

– Jeg kjenner noen som ikke vil komme til Norge. De er redde for korona. For meg er det ikke noe problem. Jeg er ikke redd og jeg tar det rolig, sier han til NRK.

Hos Frostaløk har fem utenlandske sesongarbeidere valgt å reise fra Norge og tilbake til hjemlandet på grunn av pandemien. To andre fra Polen har varslet at de ikke kommer. Dermed er det syv vante arbeidsfolk som må erstattes.

Våronn Frosta

TRENGER MER ARBEIDSKRAFT: Landbruket har ikke nok arbeidskraft til å dekke behovet. Mange av de faste, utenlandske arbeiderne med god kompetanse innen frukt og grøntproduksjon, har ikke kommet.

Foto: Tariq Alisubh

Haster å hente flere fra utlandet

Regjeringa har bestemt at folk fra EØS-land som skal jobbe i Norge, kan få innreise til landet.

Det er fortsatt stengte grenser for sesongarbeidere fra land utenfor EU. Det betyr at det nå ikke utstedes visum fra land som Ukraina og Vietnam. Over 3000 sesongarbeidere herfra får dermed ikke komme til landet.

– Med utgangspunkt i grøntnæringa så haster det veldig å få på plass utenlandsk arbeidskraft. I særdeleshet fra tredje land, eksempelvis Vietnam og Ukraina. Mange er vant til å jobbe i Norge, sier nestlederen i styret i Gartnerhallen, Ole Davidsen.

– De har verdifull kompetanse, sier han.

Ole Davidsen Frostaløk

IKKE NOK MED NORSK ARBEIDSKRAFT: Ole Davidsen fra Frostaløk og nestleder i styret til Gartnerhallen, mener det haster med å hente utenlandsk arbeidskraft til Norge.

Foto: Tariq Alisubh

Gir erstatning om det blir mangel på arbeidskraft

Mandag ble det klart at regjeringa vil gi en garanti for at det kan gis erstatning til grøntprodusenter om det blir mangel på arbeidskraft.

Dette betyr at det kan gis erstatning for uhøstet frukt, bær, grønnsaker og poteter. Bedriften må dokumentere at de ikke har høstet avling på grunn av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien.

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes i en kommentar.