NRK Meny
Normal

Infoskilt kan være livsfarlig

Lysskilt med trafikkopplysning langs veiene gir flere trafikkulykker. Det viser en ny stor undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Lysskilt med trafikkinformasjon

Når slike skilt viser vei til omkjøring, kan det føre til flere dødsulykker, mener Transportøkonomisk Institutt.

Foto: Tone Iversen / NRK

Mange blir nok fornøyde når de ser lysskilt langs veien som gir beskjed når det er er problemer lenger framme. Men når sjåfører da finner andre veier å kjøre, kan det føre til høyere fart på veier som ikke er beregna for mye trafikk, og det kan gi flere ulykker.

– Kan gi flere dødsulykker

Det viser en matematisk modell som forskerne ved Transportøkonomisk Institutt har brukt gjengitt i fagbladet Samferdsel, skriver VG.

– Det kan gi seks prosent flere dødsulykker ut fra de forutsetningene vi har regnet på, fordi du får trafikken ut på et mindre sikkert veinett samtidig som bedre trafikkavviking gir høyere fartnivå, sier Michael Sørensen til avisa.

Mindre skader på personer og materiell ser ut til å øke med tre prosent.

Forskerne har sett på hvordan seks såkalte variable teksttavler på veiene inn til Trondheim fungerer. De har også snakka med rundt 300 personer om trafikkvanene deres, og intervjua bilister om reisetid.

– Blir omkjøringer uansett

Men Vegdirektoratet stiller spørsmålstegn ved undersøkelsen.

– Det er jo litt med hvordan man ser på årsak og virkningssammenhengene her, sier Eirik Skjetne i Vegdirektoratet til NRK.

– Omkjøringene får vi jo enten vi gir informasjon eller ikke.

Han mener informasjonsskiltene kan hjelpe bilistene til å ta fornuftige valg, som å holde seg på hovedveien og ikke kjøre inn på veier ved for eksempel skoler og i boligstrøk.

– Det ikke er selve skiltene som gir ulykker, men problemer i veinettet. Vi skilter jo gjerne til veier der det går an å ha kontroll på trafikksikkerheten, sier Skjetne.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.