Nye Inderøy får sammenslåingstilskudd

Utvidelsen av inndelingstilskuddet til sammenslåtte kommuner vil få tilbakevirkende kraft for nye Inderøy kommune.

Når kommunalbudsjettet vedtas i Stortinget i dag, fastslår det rødgrønne flertallet at en eventuell utvidelse av inndelingstilskuddet fra 10 til 15 år også må gjelde den nye Inderøy kommune. Det skriver Kommunal Rapport.

Sammenslåingen av Inderøy og Mosvik fra 2012 ble nylig godkjent i regjeringen. I kommuneproposisjonen neste år skal regjeringen ta stilling til vårens forslag fra de rødgrønne, Frp og KrF om å utvide inndelingstilskuddet fra 10 til 15 år, med nedtrapping over 5 år. Dette tilskuddet skal kompensere for det den enkelte kommune mister av andre tilskudd ved sammenslåing.

Høyre mener likevel at inntektssystemet i kommunesektoren straffer kommuner som ønsker å slå seg sammen, og «sementerer en foreldet kommunestruktur». I sitt alternative statsbudsjett foreslår Høyre å sette av 250 millioner kroner til insentiver for frivillige sammenslåinger.

Høyre konkretiserer ikke hva slags ordninger partiet ønsker, men tar til orde for «en omfattende oppgave- og kommunereform som skaper bedre tjenester og større og mer robuste kommuner».

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.