Ikke mat hjortevilt i vinter

Mattilsynet advarer mot fôring av hjortevilt i vinter for å unngå spredning av skrantesjuke.

Elg med hentesveis

FORBUDT: Mange setter ut saltsteiner og høyballer til elg og hjort, men i vinter er det ikke lov.

– Vi registrerer når vi er ute på tilsyn at det ligger fôr ute, og at det skjer fôring. Dette har blitt en litt vanlig praksis de senere årene, derfor er det viktig å få oppmerksomhet rundt forbudet nå, sier koordinator Elisabeth Schei-Berg ved Mattilsynet region Midt.

Ingen behandling

CWD, også kalt skrantesjuke, ble for første gang oppdaget i Norge i 2016, og er en dødelig sykdom som rammer hjortedyr. Smitten skjer gjennom direkte kontakt mellom dyrene, eller indirekte gjennom blant annet fôr, hvor flere dyr spiser av det samme fôret. I vinter er det derfor forbudt over hele landet å fôre hjortevilt.

– Det finnes ingen behandling når du først har utviklet denne sykdommen. Dyrevelferdsmessig er dette en veldig stygg sykdom, med stor påkjenning og utmattelse for dyret, som varer lenge.

Siden 2016 har Veterinærinstituttet testet 30.000 hjortevilt for skrantesjuke. I kampen for å hindre at skrantesjuka sprer seg til hjort og elg har jegere rundt Nordfjella villreinområde jaktet i tusenvis av timer i høst. I Aurdal, Årdal og Lærdal er det skutt nesten 1000 hjorter etter oppfordring fra mattilsynet.

To varianter

Elisabeth Schei-Berg

Koordinator Elisabeth Schei-Berg ved Mattilsynet region Midt, ber folk om å ikke fore hjortevilt i vinter. - Skrantesyke er en svært alvorlig sykdom som ender med døden for dyrene, sier hun.

Foto: Kjell Løvik

– Vi har trolig påvist to varianter i Norge. Det er såpass tidlig i forskningen, men vi har påvist en variant som har eksistert i USA og Canada i flere titalls år, og som er veldig smittsom. Den har vi oppdaget på villrein i Nordfjella. Vi har også gjort en del påvisninger i Midt-Norge som foreløpig ser ut til å være en annen type skrantesjuke med mindre smittsomhet. Vi må prøveta over flere år før vi kan konkludere helt sikkert, sier Schei-Berg.

Foreløpig er det oppdaget 12 tilfeller på villrein i Nordfjella, lik varianten i USA og Canada, to tilfeller på elg i Selbu, ett tilfelle på elg i Lierne, og ett tilfelle på villhjort på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Dette ser ut til å være en annen og ukjent variant på hjortevilt som muligens ikke har den samme smittsomheten.