Ikke inhabil

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik ble ikke kjent inhabil da fylkesutvalget i Trøndelag i dag starta behandlinga av anbudssaken om Beitstadsundet bru.