Farlig å fyre med juletreet

Millioner av juletrær har snart gjort sin misjon, men de bør absolutt ikke havne i ovnen eller peisen, advarer energiforsker og fyringsekspert.

Juletre og ildsted

Forsker advarer mot å brenne granbar i ovnen eller peisen. Den voldsomme forbrenningen gjør nemlig at giftige komponenter som dannes ikke rekker å brenne opp før de havner i skorsteinen.

Foto: Jimmi Larsen / colourbox.com

Mange har brukt flere hundre kroner på juletreet, og ønsker kanskje å få mer valuta for pengene ved også å bruke det som ved. Det bør du unngå - av flere grunner.

– Fyller du opp vedovnen, peisinnsatsen eller den åpne peisen med avkappa greiner fra juletreet, kan det fort oppstå en ukontrollerbar forbrenning som skaper ødeleggende temperaturer, gnistsprang og giftige gasser, sier forsker ved Sintef Energi, Morten Seljeskog, til NRK.

Gassene som dannes er både giftige, kvelende og irriterende for mennesker - selv i relativt små konsentrasjoner.

Brenner eksplosivt

Morten Seljeskog, SINTEF-forsker

Energiforsker og fyringsekspert Morten Seljeskog ved Sintef.

Foto: Geir Wennberg/NRK
Peis og juledekorasjon

Blåsyre og formaldehyd er to av gassene som dannes når du brenner granbar.

Foto: VV Voennyy / colourbox.com

Det er kvaeinnholdet i granbar som skaper problemer, og som gjør at barnålene brenner som små eksplosjoner.

– Selv om det tilsynelatende ser ut til å brenne fint, vil man likevel ikke klare å tilføre nok luft til forbrenningen. Mye av gassene og partiklene som dannes vil derfor ikke rekke å brenne opp før de havner i skorsteinen. Har man lekkasjer på feil plass i ovnen eller brenner i åpen peis, vil gasser komme inn i rommet, sier Seljeskog.

Ved ufullstendig forbrenning, som oppstår når man fyller opp med granbar, vil det dannes blant annet karbonmonoksid (CO), nitrogenoksid (NO), hydrogencyanid (blåsyre, HCN) og formaldehyd (CHOH), tjære samt en mengde hydrokarboner (HC).

– Både karbonmonoksid og nitrogenoksid er gasser som virker kvelende. Blåsyre er en meget giftig gass også i veldig lave konsentrasjoner, mens formaldehyd er en gass som gir irritasjoner i luftveissystemet.

LES: Slik fyrer du billigere og bedre

Ikke brenn stammen ennå heller

Forbrenning av barnåler danner også mye større mengder tjære enn om man brenner vanlig ved, og tjæren avsettes både innvendig i ovnen og i skorsteinen. Gran kan være super fyringsved, men veden i juletreet er ennå fuktig. Fuktig ved brenner dårlig, lager mer sot i pipeløpet og øker faren for pipebrann.

– I tillegg inneholder barnåler mye kvae som har høyt energiinnhold og dermed oppnår høy temperatur; i mange tilfeller så høy at den kan antenne sot- og tjærebelegget i skorsteinen, sier Seljeskog.

Hvis juletreet skal kunne bli til ved, må du ifølge forskeren la nålene og mindre grener tørke eller komposteres før du sager opp stammen til fyringsved.

– Alternativt leverer du hele treet til ditt kommunale hageavfallsmottak.

LES: Se hvem som bor i juletreet ditt

Levér eller få hentet juletreet

Juletrær

Flere kommuner i landet har ordninger for henting av juletrær.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Både Oslo og Trondheim har gratis juletreinnsamling tidlig i januar. Når jula er over og pynten tatt av, kan du legge treet godt synlig ved veien og det blir hentet.

Vil du unngå at treet ditt blåser bort, fryser fast eller snør ned - vent med å sette det ut til den dagen det hentes.

I Bergensområdet er det gratis å levere juletrær på gjenvinningsstasjonene i januar og februar. Den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i Bergen sentrum tar også imot juletrær.

LES: Her er juletrebrenning tradisjon