Ikke farligere med svineinfluensa

Mange skiller mellom «vanlig» influensa og svineinfluensa, men sannheten er at det lengre ikke er noen stor forskjell.

Influensa, svineinfluensa, forkjølet

Svineinfluensa er blitt en del av det man kaller folkeinfluensaen.

Foto: Colourbox.com

assisterende fylkeslege; Leif Anders Stuevold

Leif Anders Stuevold mener man bør være forsiktig med å bruke ordet «svineinfluensa» for mye.

Foto: NRK

I norske medier kan man få inntrykk av at svineinfluensa er en egen type influensa som er mye farligere enn den "vanlige" influensaen som kommer hvert år.

– Vi skal være litt forsiktig med bruken av ordet ”svineinfluensa”, for det vi nå har er det vi kaller folkeinfluensa, sier smittevernlege i Melhus kommune, Leif Anders Stuevold.

Ikke farligere

Stuevold forklarer at influensa finnes hos blant annet fugler, hester, griser og oss mennesker. Av og til forandrer den seg og kan smitte fra dyr til mennesker.

Dette blir da en influensa som er ny for oss mennesker og vi har derfor ingen immunitet mot den.

Når influensatypen er ny rammes vi også hardere av den.

– Svineinfluensaen har vi nå hatt i fire år, og vi har immunitet mot den i befolkningen. Derfor går den nå under det vi kaller for «folkeinfluensaen»., sier Stuevold.

Han sier at svineinfluensaen ikke er noe farligere enn annen type influensa.

– Influensa er en sykdom som i alle vestlige land tar litt liv, så det er på ingen måte noen harmløs sykdom, men det er ikke slik at svineinfluensaen er noe farligere, sier Stuevold.

Ingen «krise»

Hvor mange som har fått svineinfluensa vet ikke smittevernlegen, fordi det er en vanskelig diagnose å stille. Men noen krise er det ikke.

– Jeg har vært i kontakt med et av legekontorene i kommunen i dag, og de har god tilgang på folk med mye snørr og hoste, men noen krise er det ikke, sier stuevold.

Anbefaler vaksine

Det er viktig at man passer på å ha god hygiene hvis man vil unngå å bli smittet. Har man blitt syk anbefaler Stuevold å holde seg hjemme.

– Det man først og fremst kan gjøre er å vaske seg på hendene. Man er smittsom tre til fem dager etter at man har fått de første symptomene, sier han.

Det beste rådet er likevel å vaksinere seg. Dette gjelder først og fremst de som er i risikogruppen, men det er også et godt alternativ for de som ikke vil bli syke.

Har man fått influensa er det for sent med vaksine.

– Har man blitt syk er det for sent, men det er ikke sikkert at det er influensa man har, selv om man er snørrete og har muskelverk.