I mål med nytt trafikkanlegg på Strindheim

Tryggere trafikkmiljø for de myke trafikantene, bedre framkommelighet for de harde – og samtidig mindre støy for beboerne. Det er omkvedet når Miljøpakkens nye anlegg på Strindheim ble åpnet tirsdag.

Bromstadveien, Strindheim

Prosjektet på Strindheim har tatt ett år, og prislappen kommer seg på oppunder 40 millioner kroner. Bromstadveien er prosjektets kjerneområde.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Prosjektet har tatt ett år, og prislappen kommer seg på oppunder 40 millioner kroner. Det er Bromstadveien som er sentrum for trafikkfornyelsen, og de myke trafikantene kan bevege seg mye tryggere nå, på 750 splitter nye meter med fortau og sykkelvei. Beboerne langs veien er for sin del blitt tilgodesett med 300 meter støyskjerming. I tillegg er det anlagt 200 meter kollektivfelt på østsida av Bromstadveien.

Kommunalråd Jon Gunnes (V) foretok åpninga av det nye anlegget.

– Gjennom Miljøpakken kan vi finansiere slike "snutter" av veier som har vært i veldig dårlig stand – og trafikkfarlige, ikke minst for skoleelevene, sier Gunnes.

Jon Gunnes Venstre

Kommunalråd Jon Gunnes (V), sto for åpninga av det nye trafikkanlegget på Strindheim, sammen med blant andre skolebarn fra Strindheim skole.

Foto: Presse

Det nye anlegget ligger nær Strindheim skole. Ifølge Trondheim kommune passerer det 14.000 kjøretøy i løpet av et døgn.

Jon Gunnes sier at det som i utgangspunktet skulle utføres, var å bygge støyskjerming for beboerne på Bromstad, som følge av stor vekst i biltrafikken etter åpninga av Strindheimtunnelen.

– Men så kom Miljøpakken inn i bildet, og det "bailla" på seg. Det ble plusset på sykkelvei, fortau – og kollektivfelt for bussen, siden den så ofte sto i kø.

Hele gata ble gravd opp i anleggsperioden, og det ble lagt en dyp overvannsledning langs strekningen, noe som sikrer mot flom og overvann ved store nedbørsmengder.

– Det som nå står igjen, er å få på plass den nye rundkjøringa i Bromstadkrysset. Det arbeidet begynner i juli, og når den står ferdig er prosjektet komplett, forteller kommunalråd Jon Gunnes. Han nøler ikke med å betegne fullføringa av prosjektet i Bromstadveien som en av gladsakene i regi av Miljøpakken.

Bromstadveien har opp gjennom årene vært en risikostrekning, særlig for myke trafikanter. Trondheim kommune betegner anleggsperioden som krevende, ikke minst fordi trafikken fikk passere mens arbeidet pågikk.