I førersetet for et grønt miljøskifte

Trondheim skal bli en internasjonal spydspiss for det grønne miljøskiftet. Det er ambisjonen til varaordfører Hilde Opoku og kommunens ledelse.

Hilde Okopu om bråket i MDG, og satsning for å få Trondheim til å bli en grønn spydspiss.

Hilde Opoku er varaordfører i Trondheim, og var gjest i fredagens Midtnytt-sending.

Espen Sandmo
Journalist
Odd Rune Wolden

Trondheim kommune har de siste årene jobbet mye med å legge til rette for myke trafikanter og redusere biltrafikken i sentrumsgatene gjennom blant annet Miljøpakken. Den miljøvennlige bypolitikken vekker oppsikt også utover Trøndelags grenser.

– Ambisiøse mål

– Vi har ambisiøse klimamål som vi nå er i ferd med å konkretisere, sier Trondheims varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet De Grønne.

Hun forteller at andre byer ser til Trondheim allerede, og flere aktører ønsker nå å samarbeide tettere med trønderhovedstaden.

– Innovasjon Norge har allerede invitert oss med i et prosjekt for å være synlig norsk spydspiss i Europa gjennom Smart City-satsingen sin, forteller Opoku til NRK.

Nordre gate i Trondheim

Trondheim skal bli en enda mer miljøvennlig by i framtida. Her fra en bilfri Nordre gate i byens sentrum.

Foto: John Floan

Smart Cities

Smart Cities handler blant annet om hvordan det urbane livet kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi, opplyser Innovasjon Norge.

Bakgrunnen for prosjektet er de store klima- og samfunnsutfordringene verden står foran. Innovasjon Norge vil gjennom Smart Cities jobbe for bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv.

Men Trondheim kommune skal også innlede samarbeid med andre for å bidra til miljøtiltak.

Sintef og NTNU

– Sintef vil samarbeide med oss om å få til klimanøytrale nabolag, og NTNU vil samarbeide for å bli ledende når det gjelder klima-kick. Det skal bli sentralt når de skal bygge en ny campus, sier Hilde Opoku.

– Så alt ligger til rette for å få til noe helt spesielt her i Trondheim, sier varaordføreren.

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .