NRK Meny
Normal

Må i fengsel etter grov dyremishandling

En bonde tidlig i 20-åra fra Innherred må i fengsel i tre måneder etter at oksene hans døde av makaber vanskjøtsel. Dommen falt i Inntrøndelag Tingrett. Bonden innrømte alt i retten, og ba ikke om mildere straff.

Okse som har dødd av sult ligger på gulvet i fjøset

Slike makabre tilstander blei oppdaga i et fjøs på Innherred i mai i fjor.

Han mista kontrollen. Enkelt og greit. Den unge bonden tidlig i 20-åra hadde overtatt gården på odel, men forsto ikke hva ansvaret innebar, da han kjøpte inn en besetning unge okser som han skulle ha til kjøttproduksjon. For han slutta snart å ha oversikt over hva arbeidet innebar, og i stedet for å søke hjelp gav han blaffen og makta ikke å ta hånd om dyra som fikk det verre og verre i fjøset hans.

Oksene sulta i hjel på bås

Følgen blei dramatisk da ingen kom til og fikk avverga vanskjøtselen som utvikla seg over en periode på over to år. Verken veterinærer, mattilsynet, naboer eller landbrukets helsetjeneste kom i inngrep med forholdene som var i ferd med å utvikle seg i fjøset i bygda, mens tida gikk og den unge bonden gikk lenger og lenger inn i en tilstand der han skjøv alle problemer vekk. Samtidig gikk han på jobb som vanlig i et maskinfirma.

Arbeidet med oksene i fjøset gikk til slutt heilt over styr. Fjøset var et mareritt han ikke orka å tenke på.

Anonymt tips avslørte makabre forhold

Noen må etter hvert ha kjent til at alt ikke var som det skulle på gården. Etter et anonymt tips, kom mattilsynet på besøk 21. mai i fjor. Det var for seint.

Forholdene i fjøset var da nesten makabre. Av besetninga på 23 dyr, var 5 døde, ett blei avliva umiddelbart på stedet. De resterende 17 oksene blei sendt til slakteriet samme dag, men samtlige slakt gikk til spille på grunn av dyrenes tilstand ved ankomst slaktehuset.

Da mattilsynet kom til gården, lå det døde dyr i samme rom som der de ennå levende oppholdt seg. Gjødsla flaut og det fantes ikke mat til noen dyr i heile fjøset. I tillegg var det en større vannlekkasje i okse-fjøset, og innredninger var ødelagt. De levende oksene var så godt som døde av underernæring og utmattelse.

Sjokkerte bønder i etterkant

I ettertida av rettssaken som gikk som tilståelsessak i forhørsretten i Steinkjer sist fredag, har flere uttalt seg til NRK om hvordan en slik tragedie kunne skje, i et lokalmiljø av aktive gårdbrukere, uten at noen er klar over hvilke lidelser dyra daglig utsettes for, over lang tid. Noen har etterlyst mer kontroll fra Mattilsynet, men dette avvises derfra:

– Mattilsynet sitter ikke på skuldrene til norske gårdbrukere, sier lederen i Mattilsynet i Midt-Norge, Bjørn Røthe Knudtsen.

Han sier det vil være umulig å avdekke alle slike mulige tragedier gjennom økt kontrollvirksomhet av alle som driver sine gårdsbruk på normalt godt vis. Et problem i den gjeldende saken, er at storfe-produksjon ikke innebærer jevnlige besøk av andre i fjøset, verken av veterinær eller andre. Enklere er det å avsløre dyremishandling ved melkeproduksjon der melkebilen kommer innom. Det er sjelden med slike saker der det foregår melkeproduksjon.

Lederen i Nord-Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland i Steinkjer, driver med storfe og melkeproduksjon i stor skala. Han sier til NRK at hele arbeidsdagen var ødelagt første gang han fikk høre om dyretragedien, gjennom lokalavisa i Steinkjer. Helland mener tragedien viser at arbeidet med å hindre slikt, må styrkes. Han viser til at mange kan være til hjelp for gårdbrukere, og at slike saker ofte dreier seg om livskriser som skilsmisser og ensomhet. Mennesker som vanskjøtter dyr trenger ofte hjelp. Men det er skambelagt å ikke greie jobben som bonde, derfor prøver mange å skjule problemene så lenge som mulig.

Lovte aldri å drive med dyr mer

Nå har Inntrøndelag Tingrett i Steinkjer konkludert med at den alvorlige dyremishandlinga må sende den unge nordtrønderbonden i fengsel i 100 dager, som en følge av at han ikke var voksen for den oppgaven han hadde påtatt seg.

Retten finner i dommen ingen formildende omstendigheter å legge vekt på. Mens dyra på båsen sulta, gikk den unge familiefaren i fast arbeid. Der blei det ikke registrert fravær på han i den perioden dyra gikk til grunne. Retten legger vekt på at han var fullt klar over den overlast han utsatte dyra for ved å vanskjøtte dem på verste vis. Dermed må han nå sone i fengsel 100 dager. Den fulle tilståelsa gir likevel en strafferabatt på 30 dager.

Den unge bonden er fradømt retten til å drive med dyr i fem år.

– Hvorfor fradømmes jeg ikke retten for ti år, kommenterte 24-åringen denne delen av domspåstanden i retten. Han stilte uten advokat, bad ikke om mildere straff, og lovte retten at han aldri skal prøve seg på dyrehold igjen.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.