Hopp til innhold

Her kjører vogntoget med 14 tonn usikret stål på norske veier

– Det er et under at det har gått bra fra Latvia og hit, sier kontrolløren. Nesten hvert tredje vogntog Statens vegvesen stanser, har alvorlige feil og mangler.

Dårlig sikrede stålbjelker. Kontroll i Verdal, september 2021.

Dette er 20 tonn stålbjelker, «sikret» med tre stropper. Lasten er ikke bare farlig for andre i trafikken – det er heller ingen sikring mellom lasten og førerhuset.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesens statistikk fra 1. januar til 31. august i år, er nedslående lesing. På landsbasis får omtrent 30 prosent av de tunge kjøretøyene bruksforbud. Dette er 2 prosent flere enn gjennomsnittet for 2020.

Mer enn tusen sjåfører er anmeldt til politiet hittil i år. Det er like mange som i hele fjor.

Likevel mener Vegvesenet at ting har blitt bedre.

Tall fra tungtransport-kontroller 01.01 - 31.08. 2021

Tungtransport-kontroller

Bruksforbud

Skriftlig mangel

Anmeldelse

Gebyr

Norge

52.852

15.665

27.744

1027

6549

Midt

9459

2528

4961

152

1011

Trøndelag

6356

1881

3408

123

738

– Uvitenhet hos sjåføren

NRK ble med Vegvesenet Region midt på kontroll i Verdal. Denne septemberdagen startet bra, med «bare» enkelte tilfeller av slitte bremser. Men på kontrollplassen står også en transport fra Latvia, som ble stanset bare tre mil fra destinasjonen Steinkjer.

– Med kun tre stropper, hadde sjåføren sikret bare seks av tjue tonn stålbjelker. Vogntoget mangler også skilt som viser bredde, og det har ikke følgebil, sier senioringeniør Stig Olav Saur.

Han tror mye handler om uvitenhet hos sjåføren, og peker på området mellom tilhengeren og motorvogna, der sjåførhuset er.

– Her er det ingen stempling, det vil si det er ingenting som kan ta imot lasten. Her må det til enormt med stropper eller kjetting.

I tillegg til at den latviske sjåføren blir anmeldt for dårlig lastsikring, har politiet allerede vært på stedet og beslaglagt førerkortet hans.

Sjåføren har fortalt kontrolleder Saur at han trodde alt var i orden.

– Han hentet vogntoget på en fabrikk, fikk beskjed om at alt var greit og at det var bare å kjøre. Men det er jo uansett sjåførens ansvar å sjekke og sikre lasten.

Stig Olav Saur, Statens vegvesen

Et skilt på snei kan ikke erstatte sikring og følgebil, sier senioringeniør i Vegvesenet Stig Olav Saur.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

NLF: – Vegvesenet bør få mer ressurser

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo sier statistikken viser hvor viktig Vegvesenets kontroller er.

– Dessverre er det altfor mange som fremdeles har tekniske feil på utstyr og last, noe som fort kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. I tillegg kommer feil vi ikke ser, som kjøre- og hviletid, lønn og øvrige arbeidsvilkår, sier han til NRK.

Mo mener Statens vegvesen bør tilføres mer ressurser til flere og enda mer effektive kontroller, for å luke ut useriøse aktører på veiene våre.

– De som bestiller transportene må også i langt større grad enn i dag etterspørre dokumentasjon på at transportøren leverer kvalitet, og ikke bare lavest mulig pris.

Usikret stålbjelke. Kontroll Verdal.

Disse usikra og delvis sikra stålbjelkene var det en trøndersk bil som kjørte rundt med.

Foto: Statens vegvesen

Vet ikke at bremseklossene er borte

Stig Olav Saur forteller om de verste tilfellene når de har bremsekontroller.

– Det er når bremseklossen er helt borte, slik at bremsestempelet går rett i skiva. Dette medfører en enorm varmgang.

Det skumle er at sjåføren selv ofte er uvitende om dette.

– Det merkes ikke så godt under kjøring. Vi tar med sjåførene ned i «grava», slik at de får se selv. Det setter de veldig stor pris på. De fleste vil jo ha det på stell.

Skryter av utenlandske transportører

Saur forteller at de jobber for å luke de som ikke følger reglene ut av trafikken. Han håper vegvesenets nye hjelpemidler vil gjøre det lettere.

– Vi har fått et system for skiltskanning som heter ANPR, og vi har et system som veier vogntoget mens det kjører, slik at vi kan ta inn til kontroll de som har overlast.

Og selv om det fortsatt avdekkes grove mangler, har mye blitt bedre de siste tiårene. Dette gjelder særlig for de utenlandske selskapene, som jevnt over bruker sitt beste utstyr når de kjører i Norge.

– Vogntogene fra utlandet er som regel bra utstyrt og med nye modeller. De har det som regel på stell, sier Saur.

Og faktisk: De fleste sjåførene er glade for å bli kontrollert.

– Jeg synes jo det som ferdes på veien bør være i orden, så det er helt greit å bli stoppet, sier Sondre Flataune.

– Det er jo den hverdagen vi har. Jeg var her for to dager siden også, så det går bra, ler Tor Kristian Stav.

En vanlig dag på jobben ...

Her er bare noen eksempler på hva Vegvesenets tungbilkontroller har avdekket det siste året:

Tynnslitt dekk. Kontroll Verdal september 2021.

Tynnslitte dekk. Verdal, september 2021.

Foto: Statens vegvesen
Sprekk i innfesting. Kontroll Vegvesenet Midt.

Sprekk i innfestingen. Verdal, september 2021.

Foto: Statens vegvesen
Vogntog over 2 meter lengre enn tillatt. Kontroll i Verdal 20.09.21.

Dette vogntoget var over 2 meter lengre enn tillatt. Verdal, september 2021.

Kontroll Statens vegsvesen Verdal

For stort overheng på containeren. Verdal, august 2021.

Foto: Statens vegvesen
Dårlig sikring av last. Kontroll i Verdal.

Dårlig lastsikring. Verdal, februar 2021.

Foto: Statens vegvesen
Lastebil uten dekk på hjulet

Manglet dekk, kjørte på felgen. Berkåk, oktober 2020.