NRK Meny
Normal

Hvert fjerde tog var forsinka

Hvert fjerde fjerntog mellom Oslo og Bodø er forsinket.

Nordlandsbanen

Hvert fjerde tog på Nordlandsbanen var forsinka i 2010.

Foto: Ola Helness / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Antallet forsinkelser på Dovrebanen og Nordlandsbanen øker. I fjor var hvert fjerde tog forsinka. Det viser tall fra Jernbaneverket.

I 2009 var hvert femte tog forsinket på Dovrebanen og hvert sjette tog forsinka på Nordlandsbanen. Et fjerntog regnes som forsinka når det når fram til endestasjonen mer enn seks minutter etter rutetid.

I 2010 økte andelen forsinka tog til hvert fjerde tog på de to banestrekningene. En som tok toget fra Oslo til Bodø hadde dermed 50 prosent sjanse på å reise med et forsinket tog.

Dette er Jernbaneverket lite fornøyd med.

30 års etterslep

– Vi får mye penger fra Stortinget til å utbedre linjene, men det tar tid før resultatene kommer, sier informasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket Nord.

Han viser til at jernbanen i Norge sliter med 30 års etterslep på investeringene.

– Det er snakk om et 30-40 milliarder kroner.

Jernbane et område hvor alt henger sammen med alt.

– Problemer som oppstår på Alnabru forplanter seg raskt opp i Gudbrandsdalen, og over fjellet.

Også de andre fjerntogstrekningene opplevde flere forsinkelser i 2010 en året før. Bergensbanen, Sørlandsbanen og Sørlandsbanen hadde 21 prosent forsinkede tog.

Bare Raumabanen (Dombås - Åndalsnes) oppnådde målet om 90 prosent punktlighet. Her var andelen tog i rute 91 prosent. Det vil si at kun hvert ellevte tog var forsinket.

Les punktlighetsstatistkken for hver strekning og hver måned

Togavsporing Dombås

Et godstod som sporet av ved Dombås er en av mange hendelser som skapte forsinkelser i 2010.

Foto: Sonja H. Dalseth / Vigga

Fattig trøst

Som en fattig trøst trekker Svinsås fram det eneste lyspunktet i punktlighetsstatistikken for 2010.

– Antall store forsinkelser (mer enn 15 minutter på fjerntog) har gått ned over hele linja. Det er bra, slår han fast.

I Norge står Jernbaneverket ansvarlig for drift og vedlikehold av alt som ikke ruller, skinnebanen og strømledninger, signalanlegg, stasjoner, bruer og tuneller.

Selve togdriften står NSB for, og der er de skuffet over at deres passasjerer må tåle så mange forsinkelser.

– Rutetabellen er en kontrakt

– Rutetabellen er vår kontrakt med de reisende, sier Børge Nilsen er NSBs strekningsansvarlig på trønderbanen. Dovrebanen.

– Når vi ikke klarer å holde toget i rute går det ut over passasjerene våre, og det er vi veldig lei oss for.

Nilsen trekker fram dårlige banestrekninger og manglende krysningsspor som den viktigste årsaken til alle forsinkelsene.

– Vi har hatt veldig mange saktekjøringer på banen. Det vil si at det er arbeid på sporet, eller at banelegemet rett og slett er for dårlig.

Video Plages med telehiv

I Trøndelag var skinnegangen i mars så dårlig at togene måtte kjøre i krypfart.

Ekstrem telehiv

Mens snø og kulde skapte kaos for nærtogtrafikken rundt Oslo sist vinter er det ikke dette som har skapt forsinkelser på Dovrebanen. Flest forsinkelser hadde Dovrebanen i juni, mens det ble gjort store vedlikeholdsarbeider på banen. Da var fire av ti tog forsinka.

For Nordlandsbanen var mars den desidert verste måneden. Da var hele to av tre tog forsinka.

– Det skyldes først og fremst ekstreme telehivninger på Innherred, påpeker Dag Svinsås i Jernbaneverket.

Tegn til bedring

Selv om 2010 var et forsinkelsespreget år så ser både NSB og Jernbaneverket tegn til lys i enden av tunellen.

Strekningsansvarlig Børge Nilsen peker på at Dovrebanen siste halvdel av 2010 gikk mye bedre.

– Da gikk punktligheten opp i over 80 prosent. Dette tror vi fortsetter inn i 2009, sier Nilsen.

Dag Svinsås viser til at Jernbaneverket i to somre har brukt over 200 millioner kroner på å skifte ut banelegemet over Dovrefjell. Dermed kan togene kjøre 130 km/t i stedet for 60 km/t.

– Vi har nå renset og skiftet pukk, lagt nye sviller og nye skinner på strekningen fra Domsås til Vålåsjø. Ved Vålåsjø legger vi i sommer et lengre krysningsspor som gjør at tog kan passere hverandre over fjellet.

Dette mener Jernbaneverket vil øke kapasiteten mye på Dovrebanen.

Nordlandsbanen stengt ved Steinkjer

En Robel er ute for å åpne sporet etter én av flere hendelsr som stengte Nordlandsbanen i 2010.

Foto: Knut Reitan / NRK

– Fra kjerrevei til E6

Også på Trønderbanen er det lagt ned mye arbeid for å få opp punktligheten. I 2009 brukte Jernbaneverket 95 millioner kroner på å skifte ut pukk på fire problemstrekninger mellom Stjørdal og Steinkjer.

Dette mener Svinsås har gitt gode resultater som også er merkbare for passasjerene og de som til daglig kjører togene nord for Trondheim.

– Togførerne våre sier forskjellen var som å gå over fra kjerrevei til en nyasfaltert E6.

Dersom du mener at dine venner bør lese denne artikkelen kan du dele den på Facebook.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.