NRK Meny
Normal

Hver fjerde melkebonde angrer på yrkesvalg

Hver fjerde melkebonde i Nord-Trøndelag ville valgt et annet yrke dersom de hadde fått velge på nytt.

Ku med nyfødt kalv

Det er stadig færre bønder som ønsker å fortsette med melkeproduksjon.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

25 prosent av melkebøndene ville valgt et annet yrke enn bonde dersom de hadde fått velge på nytt. Det viser en undersøkelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjort. 500 melkebønder har svart på undersøkelsen som også viser at halvparten av melkebøndene er usikre på om neste generasjon vil ta over gården.

Trives, men usikre på framtida

Melkeprodusentene i fylket trives som bønder, men er usikre på framtida. Det viser resultatene av undersøkelsen som er foretatt blant melkeprodusenter i fem kommuner. Mange bønder sitter på gjerdet, en stor andel har bestemt seg for å avvikle.

Kirsten Værdal

Kirsten Indgjerd Værdal er landbruksdirektør i Nord-Trøndelag.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

– Vi har ei næring i tenkeboksen, ei næring som er avventende med tanke på framtida, sier landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Står for halvparten av verdiskapinga


Melkeprodusentene i Nord-Trøndelag står for over halvparten av all verdiskapingen i jordbruket i fylket, og er helt avgjørende for et levedyktig jordbruk for mange av kommunene i Nord-Trøndelag.

Likevel er hver fjerde melkeprodusent usikker på framtida. Dette er blant annet knyttet til investeringer og lønnsomhet, og uklarhet knyttet til rekrutteringa på gården.

Bedre rammebetingelser


Melkeprodusentene ble spurt om hva som kan styrke motivasjonen for å være melkeprodusent. Nesten samtlige, 95 prosent svarer bedre økonomiske rammvilkår. Dernest kommer mer ferie og fritid, og rekruttering.

– Vi kan se at motivasjon helt kategorisk handler om økonomi. Mer fritid handler til en viss grad også om økonomi, ettersom folk må ha råd til å leie inn avløser og det må være kompetent arbeidskraft tilgjengelig, sier Værdal.

Umotiverte melkebønder

I Steinkjer, Norges tredje største melkekommune, sier 6 av 10 at de vil være umotivert til fortsatt drift eller "vet ikke" om fem år. Det betyr at 94 bønder ikke vet, mens 50 bønder er direkte umotivert til å drive videre..

– Dette viser at Steinkjer har en kjempeutfordring for å holde på produksjonen og motivasjonen, sier landbruksdirektøren.

Osvald Austli

19 år som melkebonde var nok for Osvald Austli.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Slutta etter 19 år

Osvald Austli har slutta som melkeprodusent og jobber nå på delelagret på Felleskjøpet. Etter 19 år som melkebonde var det nok. Et sosialt fellesskap, ei sikker inntekt og ei fritid som kan planlegges er goder som den tidligere melkebonden setter pris på.
- Det har blitt et enklere liv. Nå kan jeg ta helgefri jeg også, sjøl om jeg fortsatt driver gården på et enkelt vis, sier Austli.

Alvorlig situasjon
Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag, leder Nord-Trøndelag Bondelag.

Foto: Frank Almås / NRK

Leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag sier at rapporten bekrefter at det Bondelaget før har sagt og trodd, faktisk stemmer.

– Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen. Rapporten viser hvor viktig det er å få på plass rammebetingelser og en investeringspakke slik at de som sitter på gjerdet, vil satse videre, sier hun.

Skal spørre fler

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har besluttet at undersøkelsen nå skal sendes til samtlige melkeprodusenter i fylket. Dermed vil rundt 1400 melkeprodusenter totalt i fylket få anledning til å uttrykke hva de mener og tror.

Melkekyr

Hver fjerde bonde som har melkekyr angrer på yrkesvalget.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Video fra Trøndelag

Sammen med bestefar og Tynset-torader´n