HUNT-professor ønsker å forske på stoffskiftemedisin

Leger vil ikke anbefale medisinen Thyroid fordi det finnes for lite kunnskap om den, likevel mener flere pasienter at den fungerer best for dem.

Thyroid, stoffskifte

Flere bruker medisinen Thyroid mot lavt stoffskifte, selv om leger ikke ønsker å anbefale den.

Foto: Rita Kleven/NRK

Bjørn Olav Åsvold

Professor ved HUNT, Bjørn Olav Åsvold, ønsker å forske på medisin mot lavt stoffskifte.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Vi må forske mer på om det finnes andre typer behandling for stoffskiftesykdom som gjør at disse pasientene blir bedre, sier Bjørn Olav Åsvold, professor ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Rundt 200 000 mennesker har lavt stoffskifte i Norge i dag. De fleste får den syntetiske medisinen Levaxin.

NRK skrev i går om pasienter som mener de hadde blitt bedre med medisinen Thyroid.

Nå tar professoren til orde at det må forskes mer på akkurat denne.

– Basert på den kunnskapen vi har i dag, vil jeg ikke anbefale Thyroid. Dersom det kan forekomme hjerteflimmer eller beinskjørhet er viktig å unngå. Vi trenger mer kunnskap fra gode studier for å kunne anbefale behandlingen.

Kan ikke nok om bivirkningene

– For at man skal kunne gjøre slike studier kreves det selvfølgelig pasienter, men også dedikerte forskere og finansiering. Vi må søke om penger og da må vi finne noen som synes dette er viktig å forske på.

Åsvold ønsker å gjennomføre randomiserte-studier på feltet.

Her vil en del av studiedeltakerne bli trukket ut til å følge behandling med Thyroid, mens den andre delen skal behandles med Levaxin. Ingen vet hvilken behandling de får og forskere vil slik kunne se effekter og bivirkninger.

– Det er viktig å få sammenliknet effekten av de to. Det er en del som rapporterer at de føler seg bedre når de bruker Thyrod-ekstrakt. Dersom dette viser seg å være en god og trygg behandling som i alle fall hos noen kan ha en bedre effekt enn Levaxin, er det viktig å finne ut av.

Store reaksjoner

Kristin Julnes er en av pasientene som har fått det bedre etter Thyroid, hun håper det blir forskning på feltet.

Kristin Julnes

Kristin Julnes var sykmeldt fra jobben i flere år på trafikkstasjonen til Statens vegvesen. Helt til hun fikk medisin som virket mot for lavt stoffskifte.

Foto: Eivind aabakken/NRK

– Dette er noe vi har ønsket oss lenge, mangelen på kunnskap er jo begrunnelsen for at vi ikke får medisinen på blå resept.

Julnes forteller at hun har fått flere reaksjoner etter gårsdagens sak, spesielt på overlege og spesialist på stoffskiftesykdommer ved Namsos sykehus, Anders Svares uttalelse om Thyroid og placebo.

– Vi blir veldig provoserte når vi får slike reaksjoner. Vi er en stor gruppe som bruker medisinen og det har vært storm på facebookgruppene våre i dag.

Åsvold forstår engasjementet.

– Det er en god del som har plager på tross av den vanlige behandlingen og jeg tror engasjementet er et uttrykk for det. Da er det viktig at vi får gode studier som svarer på om denne medisinen er løsningen.

Dersom man har plager på tross for velregulert medisin ber han vedkommende ta kontakt med legen.