Skjøt hund som angrep og spiste på sau

En elgjeger skjøt en hund som angrep og skadet en sau i Verdal i Nord-Trøndelag.

Hund skutt i Verdal

Ifølge politiet er hundeeier og saueeier satt i kontakt med hverandre.

Foto: Terje Næss

Politiet fikk melding i 11.30-tiden om at en hundeeier savnet rottweileren sin ved Leklemsvatnet i Verdal kommune.

Ikke lenge etter meldte en annen person at han hadde skutt en hund i samme område.

Hund skutt i Verdal

I straffesaken blir både nødvergebestemmelsen og hundeloven anvendt.

Foto: Terje Næss
Hund skutt i Verdal

En elgjeger valgte å skyte hunden som hadde angrepet og skadet en sau.

Foto: Terje Næss

– Hunden hadde jaget en sau. I nærheten var det et elgjaktlag, og en av jegerne oppdaget rottweileren da han sto og åt på sauen. Jegeren valgte da å skyte hunden, sier innsatsleder i politiet, Erik Johannesen.

Oppretter straffesak

Politiet tok forklaring fra jegeren på stedet. Han påberopte seg nødverge på sauens vegne.

– Vi vil opprette en straffesak hvor vi ser på både bruken av nødvergebestemmelsen og hundelovens paragraf 14 d, opplyser politiet i Nord-Trøndelag.

Denne paragrafen lyder som følger:

«Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer.»

Ifølge politiet har hundeeier og saueeier snakket med hverandre.

Laster kart, vennligst vent...