Høyskoler på NTNU for å se på sammenslåing

Rektorene ved høyskolene i Narvik, Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag møtte NTNU-ledelsen i Trondheim for å vurdere mulighetene for å slå seg sammen.

NTNU-rektor Gunnar Bovim møter høyskolene i Ålesund, Narvik og Gjøvik

SAMMENSLÅING: NTNU-rektor Gunnar Bovim møtte onsdag rektorene ved høyskolene i Ålesund, Narvik og Gjøvik i Trondheim. Bakgrunnen for møtet er prosessen kunnskapsministeren har satt i gang, som kan føre til flere sammenslåinger mellom høyskoler og universiteter.

Foto: Ståle Tonning / NRK

Bakgrunnen for møtet er prosessen kunnskapsministeren har satt i gang, som kan føre til flere sammenslåinger mellom høyskoler og universiteter.

– Kunnskapsministeren ønsker dette fordi det er for mange sårbare miljøer, og generelt er ikke nivået i høyere utdanning og forskning så høyt som Norge kunne ønske seg. Det oppdraget er jeg faktisk enig i, det er fornuftig at sektoren ser på dette, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim til NRK.

NTNU-styret skal den 28. januar bestemme hvilken vei universitetet skal gå. Tre modeller er aktuelle:

  • NTNU fortsetter som før.
  • Fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).
  • Fusjon mellom NTNU, HiST, samt høyskolene i Narvik, Gjøvik og Ålesund – alle høyskoler som satser på teknologi.

– Det er ikke tvil om at tyngdepunktet er Trondheim, uavhengig av hvilken modell det blir. Noe av attraksjonen for de andre er at de får komme sammen med NTNU, tror jeg, sier Bovim til NRK.

Ved en fusjon kan høyskolene stå samlet allerede til høsten.

(Saken fortsetter under bildet)

Rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik

NTNU LEDER AN: – Jeg er så ubeskjeden at jeg tror at også NTNU har muligheten til å bli en skikkelig leder for teknologi i hele Norge. Ved å ekspandere, vil Norge også ekspandere internasjonalt innenfor teknologi, sier rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Narvik vil ha sammenslåing

– Vi vil være med på å bidra innenfor våre områder, som er relatert til Nord-Norge, sier rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik, og trekker frem teknologi i små bedrifter som en spesialitet.

Rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund

KAN TILBY MER: – I en tettere konstellasjon med NTNU kan vi levere på et mye bredere område til næringslivet, sier rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik

SPESIALFELT: Informasjonssikkerhet er et viktig spesialfelt for Høgskolen i Gjøvik, ifølge rektor Jørn Wroldsen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK
En sammenslåing med NTNU er prioritet nummer én for styret hans, og ifølge rektoren er dette er viktig for hele Norge.

– Jeg er så ubeskjeden at jeg tror at også NTNU har muligheten til å bli en skikkelig leder for teknologi i hele Norge. Ved å ekspandere, vil Norge også ekspandere internasjonalt innenfor teknologi, mener Holdø.

Hver sine spesialfelt

Høyskolene i Ålesund og på Gjøvik har også sine spesialfelt.

I Ålesund utdanner de i dag kandidater i tett samarbeid med næringslivet, men innenfor et relativt smalt område.

– I en tettere konstellasjon med NTNU kan vi levere på et mye bredere område til næringslivet, sier rektor Marianne Synnes til NRK, som mener et samarbeid vil bli svært viktig.

– Vi leder den nasjonale forskerskolen innen informasjonssikkerhet og har samarbeid med alle myndigheter som har ansvar rundt dette, forteller rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik til NRK.

Høyskolen har også et sterkt miljø for bærekraftig produksjon, forskningsdrevet innovasjon og innovasjon i helsevesenet, trekker han frem.