Høyre gir seg ikke i Nidarøsaken

Rådmannen i Trondheim har nok en gang konkludert med at den nye storhallen i Trondheim bør bygges ved Trondheim spektrum. Høyre gir seg fortsatt ikke på at den bør bygges et annet sted.

Nidarøhallen

PARK: Flere naboer ønsker å fjerne Trondheim spektrum og bygge en park på tomta.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

I den 43 sider lange utredninga fra Rådmannen står det blant annet:

"Selv om det finnes alternative tomter for lokalisering og bygging av en storbyhall, er den største utfordringen at det ikke foreligger finansieringsplaner for de alternative prosjektene. Rådmannen ser i dag ikke muligheter til å realisere en storhall på de alternative tomtene, uten at kommunen tar et betydelig ansvar for finansieringen og driften av anlegget".

Det finnes altså ikke penger til en utbygging på Sluppen eller Sorgenfri. Dette er i så fall penger som vil gå ut over barn og eldre, mener ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

– Det utredninga viser er jo at det ikke finnes økonomisk grunnlag for å bygge en annen plass. Det å flytte hallen til en annen plass er så kostbart og vil i så fall gå ut over bygginga av sykehjem og skoler i Trondheim kommune, og det kan i hvert fall ikke vi akseptere, sier Ottervik.

– Hvorfor skal ikke vi klare det?

Ingrid Skjøtskift

TABBE: Ingrid Skjøtskift i Trondheim Høyre, mener at det vil være en stor tabbe om storhallen bygges på Nidarø.

Foto: Carl-Erik Eriksson

Det var bred politisk enighet om at den nye storhallen bør ligge på Øya i forbindelse med Trondheim spektrum. Forslaget ble enstemmig vedtatt i bygningsrådet i vår.

Men i sommer snudde Høyre og gikk imot utbyggingen. De har også fått mye støtte fra folket i Trondheim. Selv etter rådmannens utredning som ble lagt fra i dag, står Høyre fortsatt på at utbyggingen ikke kan skje på Nidarø, men at det finnes bedre alternativer.

– Andre byer klarer det. Hvorfor skal ikke vi klare det? Det som nå er utfordringa her i Trondheim er at ting går fryktelig fort og de trykker gjennom en utbygging som har så store negative konsekvenser at vi ikke bør gjennomføre det, sier gruppeleder i Høyre, Ingrid Skjøtskift til NRK.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Slik ser arkitektene for seg at den nye storhallen kan se ut når den er ferdig. Om det bygges ut på Øya kan hallen stå ferdig i løpet av 2019.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Kritisk til utredninga

Prisen for å bygge på Nidarø er estimert til 456 millioner kroner, mens det å bygge en storhall en annen plass i Trondheim vil koste 1, 2 milliarder kroner. Skjøtskift mener at prisen på en utbygging på Nidarø vil bli mye høyere enn det som kommer fram i rapporten.

– Rapporten berører heller ikke alle de kritiske og negative forholdene som er knyttet til en massiv utbygging på Nidarø. Det handler både om trafikk, om beredskap, om byutvikling og bymiljø. Det er forhold som overhodet ikke er berørt i det som er lagt frem i dag, og som teller på den negative siden som må tillegges vekt, sier hun.