Høyre ber Stortinget rydde opp

Høyre godtar ikke at innsparinger ved St. Olavs Hospital går utover pasientene.

Yngve Brox, leder for Høyres fylkestingsgruppe i Sør-Trøndelag, mener Stortinget må rydde opp i de økonomiske problemene til Helse Midt-Norge.

Den siste tida har det blitt kjent at St. Olavs Hospital vil innføre en rekke sparetiltak. Blant annet blir det vurdert å fjerne prøverørslaben.

- Det vil bety at pasientene ikke får operasjonene de har krav på, folk vil bli liggende på gangen og køene vil bli lengre. Pasientene i Midt-Norge vil få et dårligere tilbud enn om de bodde et annet sted i landet, sier Yngve Brox.

Brox har vært i møte med partikollega Inge Lønning som er medlem i Helse- og Omssorgskomiteen på Stortinget. Lønning vil nå ta opp denne saken i Stortinget så fort som mulig.