Høyre

Høyres liste i Frosta ved kommunevalget 2007.

1 Lars Myraune 1944

2 Frode Revhaug 1957

3 Turid Ulvik Haug 1959

4 Tore Moksnes 1970

5 Steinar Granheim Norvik 1948

6 Mariann Hegvold Hyndøy 1970

7 Tor Kristian Krog 1961

8 Ingrid Margrethe Hagerup 1989

9 Laila Faanes 1963

10 Eilert Bjerkan 1973

11 Britt R Nielsen Hernes 1973

12 Hans Hagerup 1961

13 Steinar Hansen 1960

14 Kjersti Myraune 1948

15 Lars Sigmund Alstad 1963

16 Karl Moksnes 1949

17 Kari Berge 1948

18 Rolf Bakken Mollan 1961

19 Britt Helene S Flægstad 1948

20 Kjell Arne Bakken 1956

21 Egil Martin Rygh 1943

22 Lars Bjørn Moksnes 1947

23 Birger Håkon Sivertsen 1947