Høylandet:Trailersjåfør til sykehus

Sjåføren av traileren som veltet på Rv17, er tatt med til Sykehuset Namsos i ambulanse. Skadeomfanget er ukjent. Ifølge politiet kjørte traileren sørover, før den krysset motgående kjørefelt og ut i grøfta.