Høyesterett sier nei til Abbasi

Høyesterett sier nei til Abbasi-anken. Det betyr at dommen fra Lagmannsretten er rettskraftig, og at familien Abassi kan sendes til Afghanistan, skriver Adresseavisen. Medelever av Taibeh Abassi ved Thora Storm videregående skole har vært blant de som har engasjert seg for at familien skal få bli i Norge.