NRK Meny

Høyesterett forkasta anken

Mora til den tre år gamle jenta som døde i Overhalla i juni må fortsatt sitte i varetekt.
Mora anka vedtaket om varetktsfengsling til Høyesterett, da hun mente det ikke var grunnlag for å holde henne fengsla. I dag har Høyesterett forkasta anken, og det betyr at mora kan holdes i varetekt fram til 10. august.