Normal

Høyesterett behandler Jøa-saken i oktober

Norges øverste domstol skal behandle saken til bonden som er dømt for vanskjøtsel av 92 dyr. Advokat John Christian Elden representerer Jøa-bonden.

Jøa 92 storfe sultet ihjel

SULTET IHJEL: 92 dyr sultet ihjel i fjøset til en 37 år gammel bonde på Jøa i Nord-Trøndelag. Mannen ble dømt til ett år og to måneders fengsel i lagmannsretten, men anket.

Foto: NRK

Den 37 år gamle bonden fra Jøa i Fosnes ble i Frostating lagmannsrett dømt til ett år og to måneder ubetinget fengsel for å ha latt 92 storfe sulte ihjel i fjøset sitt. I tillegg forbys han å ha ansvar for husdyr i ti år.

Lagmannsretten tredoblet med det straffen på fire måneders fengsel fra tingretten.

I mai i år ble det kjent at bonden anket til Høyesterett, og saken skal opp der den 20. oktober.

Elden mot Schjetne

Det er advokat John Christian Elden som skal representere Jøa-bonden i Høyesterett. Statsadvokat Per Morten Schjetne fører saken for påtalemyndigheten.

Det er satt av tre timer til behandlingen i Norges øverste domstol, der de fem dommerne i første avdeling skal vurdere saken på nytt.

I lagmannsretten sa bonden at han ville komme seg videre i livet. Han ga uttrykk for at han synes det er tungt at rettssaken ikke har fått en slutt ennå. På spørsmål om hva planene hans er videre i livet, svarte tiltalte at han vil bli ferdig med rettsaken.