Hopp til innhold

Høy tillit til politiet i Trøndelag

Politiets innbyggerundersøkelse for 2022 viser fortsatt høy tillit til politiet, til tross for en nedgang fra 2021. Høyest er tilliten i Trøndelag politidistrikt: 76 prosent har høy eller ganske høy tillit til politiet her, mot et gjennomsnitt på landsbasis på 72 prosent.

– Jeg er glad for at vi utmerker oss med høyest tillit på landsbasis og takker de ansatte i Trøndelag politidistrikt for den gode jobben de gjør i møte med innbyggerne våre, sier politimester Nils Kristian Moe.