Anbefaler spiral til unge: – Gammeldags å tro at spiral er for eldre

De fleste tenåringer og unge kvinner bruker p-piller som prevensjon – til tross for at gynekologer jobber for at jenter ned i 16-årsalderen nå skal velge hormonspiral.

Gynekolog Anita Dresmane holder opp hormonspiral

Gynekolog Anita Dresmane anbefaler hormonspiral før andre prevensjonsmidler. – Også før p-stav, fordi den i mindre grad vil plage jenta i hverdagen, og fordi den er enkel å sette inn og å fjerne.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Hovedårsaken til anbefalingen er enkel: Risikoen for uønsket graviditet er minimal med det langvarige, reversible prevensjonsmiddelet.

Denne risikoen er langt høyere med p-piller, sier gynekolog ved Aleris i Trondheim, Anita Dresmane:

– Problemet er ikke selve pillen, men brukerfeil. Flere undersøkelser viser at mange slurver – særlig dem under 20 år.

Gynekolog Anita Dresmane Aleris

Anita Dresmane har jobbet som gynekolog i 20 år. De siste årene har hun anbefalt hormonspiral også til unge jenter.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Verdens helseorganisasjon har fastslått at de langvarige, reversible prevensjonsmidlene p-stav og spiral godt kan brukes av unge. Og siden 2015 har utviklingen gått i en retning Dresmane liker. På ett år doblet bruken av p-stav seg i Norge. Bruken av hormonspiral har også økt, men ikke like mye.

– Innad i fagmiljøet er det gammeldags å tro at spiral er for eldre. Men det tar lang tid å snu tradisjoner i befolkningen, mener Dresmane.

Hormonspiral

Det er en myte at det tar lang tid å bli gravid etter å ha hatt hormonspiral, sier Anita Dresmane: – Du kan bli gravid samme uke som du fjerner den.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Var skeptisk til innsettingen

Da Katinka Schjetne Refsnæs var 27 år, bestemte hun seg for å slutte på p-piller fordi hun følte prevensjonsmiddelet hadde en dårlig innvirkning på helsa hennes.

Katinka Schjetne Refsnæs

Katinka Schjetne Refsnæs (29) ville teste om spiral hadde bedre innvirkning på helsa hennes. – Jeg har ikke opplevd mirakuløse endringer, men er veldig fornøyd med mindre blødninger.

Foto: Privat

– Fastlegen sa det var lite informasjon om spiral, men at det faktisk var dette hun ville anbefale meg.

Refsnæs, som i dag er 29, innrømmer hun var skeptisk, særlig for komplikasjoner under eller etter innsetting.

– Det viste seg å gå bra, selv om det gjorde veldig vondt et par sekunder da den ble satt inn. Jeg hadde sterke smerter hele den dagen. Etter det, har jeg derimot ikke opplevd negative bivirkninger – kun en positiv: at jeg har mindre blødninger.

– Burde fått mer informasjon

Victoria Charlotte Svendsen Robertsen (25) fikk hormonspiral som 23-åring.

Hun synes det er bra at prevensjonsmiddelet anbefales til unge på grunn av tryggheten, men mener alle leger må tilegne seg god kunnskap først.

Victoria Charlotte Svendson Robertsen

Victoria Charlotte Svendsen Robertsen (25) er fornøyd med hormonspiral, trass komplikasjoner under og etter innsetting.

Foto: Privat

– Jeg fikk ikke nok informasjon på forhånd, og svimte nesten av på grunn av smerten under innsetting, sier Robertsen.

Hun forteller også om smerter og uregelmessig menstruasjon etterpå.

– Enkelte jeg har snakket med fikk beskjed om å ta smertestillende først. Andre fikk informasjon om menstruasjonssyklus. Jeg fikk ikke vite noe av delene, sier hun, som håper andre slipper lignende opplevelser.

– Flere fordeler enn ulemper

Gynekolog ved fertilitetsklinikken Medicus i Trondheim, Finn T. Johnsen, sier sterke smerter under innsetting hører sjeldenhetene til.

Min erfaring er at det stort sett går veldig bra, hvis man tar seg god tid og hele tiden forteller hva man gjør.

På spørsmål om andre ulemper, svarer han at det i 14 dager etterpå er noe økt risiko for bekkeninfeksjon. Også dette er ifølge ham svært uvanlig.

– Dette skyldes ikke spiralen i seg selv, men en uoppdaget infeksjon, vanligvis Klamydia, og at bakteriene er blitt ført opp i livmorhulen under innsettingsprosedyren. Jeg har derfor hos unge kvinner rutine med å ta smitteprøver i forbindelse med innsetting av spiral.

Det skal ha skjedd at kvinner er blitt gravide med hormonspiral, selv om den visstnok er over 99 prosent sikker.

– De som blir gravide, har trolig fått spiralen satt inn feil, sier Johnsen, som mener fordelene med hormonspiral er større enn ulempene. Gynekolog Dresmane er enig:

– Det viktigste vi kan gjøre for ungdommen på dette feltet, er å forebygge uønsket graviditet.

To ulike hormonspiraler med innsettingshylse

Det finnes hormonspiraler som varer i tre eller fem år. I 2015 kom de første spiralene myntet på unge.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK