Holla i Hemne permitterer

Holla metall på Kyrksæterøra i Hemne permitterer 40 av de 125 ansatte.

Holla smelteverk

Holla smelteverk i Hemne.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

I løpet av februar må produksjonen halveres og tre av de fire ovnene som produserer silisiummetall må stenges.

På grunn av finanskrisen har Holla metall bare en fjerdedel så mange ordrer som i fjor.

- Hele den økonomiske siatuasjonen er alvorlig, enten det gjelder aluminium eller stål, sier administerende direktør i Fesil Holding Einar Øxnevad Hagen.

- Internasjonalt gufs

- Vi må bare konstatere vi også kommer i berøring med gufset fra den internasjonale økonomien, sier Hagen.

Holla metall har fire ovner - den største står for halvparten av produksjonen og blir holdt i gang.

De tre andre stenger i løpet av første delen av februar.

På rundgang

For bedrifta har så langt bare fått en FIRDEL så mange ordrer som i 2008. Nå blir altså hver tredje permittert, men hovedtillitsvalgt Roger Aune håper ALLE tar sin tørn:

- Vi håper å få til en rullerende eller puljevis permittering, der alle tar sin solidariske tørn, sier Aune.