Hopp til innhold

– St. Olavs Hospital må prioritere psykiatrien

Styret ved St. Olavs Hospital diskuterer om også rus og psykisk helsevern må ta sin del av kuttene i 2016. Spørsmålet er hvordan helseminister Høies "gylne regel" kan tolkes.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ikke gå inn på hvordan hans gylne regel kan tolkes, og sier han ikke kan kommentere budsjettprosessen ved St. Olavs Hospital.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

NRK fortalte i forrige uke om sykehusdirektørens forslag til kutt tilsvarende 20 millioner kroner innen rus og psykisk helsevern på St. Olavs Hospital. På styremøtet sist torsdag diskuterte styret ulike handlingsalternativer, uten å komme inn på tall.

– Det store spørsmålet er hvordan vi skal oppfylle Høies gylne regel om at det skal være høyere vekst i psykiatrien enn i somatikken. Vil det å kutte mindre i psykiatrien enn i somatikken oppfylle den gylne regel? sier styreleder Milian Myraunet til NRK.

Milian Myraunet

Styreleder ved St. Olavs Hospital, Milian Myraunet, må kanskje kutte i psykiatritilbudet.

Foto: St. Olavs Hospital

Sykehuset må redusere kostnadene med 250 millioner kroner i løpet av ett år, og det er altså usikkert om de greier å skjerme psykiatrien i denne prosessen. Budsjettet vedtas den 18. desember.

– Det er de regionale helseforetakenes ansvar å følge opp at den gylne regel blir innfridd. Angående denne konkrete saken, er den ikke ferdigbehandlet ennå. Jeg kan derfor ikke kommentere den, annet enn å si at også St. Olavs har ansvar for å prioritere psykisk helse og rus, sier helseminister Bent Høie til NRK.

LES: Høyrepolitiker: – Redd noen vil ta sitt eget liv

Helse Midt-Norge: – Ballen er hos St. Olavs

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdal, sier han ikke ønsker å kommentere budsjettprosessen som St. Olavs Hospital er inne i.

Helseforetaket vil heller ikke kommentere det prinsipielle i Myraunets spørsmålsstilling.

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås sier helseforetaket har gitt St. Olavs Hospital et styringsdokument, som sier at sykehuset skal innfri den gylne regel.

Tor Harald Haukaas

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukaas, sier det er St. Olavs ansvar å prioritere.

Foto: Eir-J.Bue / Helse Midt-Norge

– Ballen er hos St. Olavs. De har fått en økonomisk ramme som de skal anvende på best mulig måte i forhold til drift og investeringer.

Haukås sier han skjønner at sykehuset har utfordringer med å lage budsjettet for 2016, men mener det skal være mulig å innfri den gylne regel innenfor de rammene de har.

LES: Høie: – Den gylne regel er ikke bare en festtale

– Det blir vekst, men ikke i pengebruken

Sykehusets styreleder Myraunet sier det også er et spørsmål om hva "vekst" må innebære.

– Hvis vi sørger for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern og rus, må vi likevel dokumentere at vi også har høyere økonomisk vekst i psykiatrien enn i somatikken? spør han.

Styrelederen legger til at det blir vekst i psykiatrien ved St. Olavs Hospital, som i at flere får behandling eller at de må vente kortere. Men om det blir vekst i pengebruken er usikkert.

– Men det er viktig å få frem at et eventuelt kutt, slik direktøren har foreslått, ikke nødvendigvis handler om å kutte stillinger. Det kan også innebære å ikke fornye utstyr, utsette vedlikehold eller å fordele kuttene over en lengre periode.

LES: Ansatte får ikke uttale seg om helsekutt

St. Olavs Hospital

I løpet av de neste 14 dagene skal direktøren ved St. Olavs Hospital ha budsjettforslaget klart.

Foto: St. Olavs Hospital

Siste fra Trøndelag