NRK Meny
Normal

Hjernekirurg feilopererte pasienter

St. Olavs Hospital får sterk kritikk fra Helsetilsynet fordi en tidligere hjernekirurg er skyld i alvorlige pasientskader.

Sykehus
Foto: NRK

Kirurgen ble ansatt ved sykehuset i 1996, skriver Dagbladet. Etter kort stund begynte flere ansatte ved sykehuset å reagere på hvordan legen utøvde arbeidet sitt.

Helsetilsynet mente at legens operasjonspraksis var så tvilsom at det var uforsvarlig å la ham fortsette i jobben, og i 2000 ga sykehuset ham forbud mot å operere på blodårer (aneurismer).

St. Olavs Hospital varsla ikke Helsetilsynet om at mannen hadde fått et forbud mot å operere på sykehuset.

Forsatte på egen klinikk

Kirurgen henviste deretter pasienter til sin egen privatklinikk, og fortsatte der med nevrokirurgiske inngrep. Dette fikk legen en muntlig advarsel om i 2004, men likevel fortsatte praksisen.

- Dette er en veldig alvorlig sak. Legen mister godkjenninga som spesialist, og har fått begrensinger i legeautorisasjonen, sier avdelingsdirektør Gorm A. Grammeltvedt til Dagbladet.

Kirurgen sier til avisa at han mener Helsetilsynets vurdering av ham er ensidig og gjort på sviktende grunnlag. Han varsler at han vil anke saken til Statens helsepersonellnemnd.

Til tross for reaksjonene mot legen på St. Olavs Hospital fikk legen fortsette å gjøre andre kompliserte operasjoner ved sykehuset.

I følge Helsetilsynet opererte han flere ganger der det ble reist tvil om kirurgens kunnskaper og ferdigheter.

Opererte i årevis

Først i slutten av 2005 ble kirurgen tatt vekk fra alle operasjoner ved sykehuset.

St. Olavs Hospital får sterk kritikk fra Helsetilsynet fordi kirurgen fikk operere så lenge uten å ha gode nok kvalifikasjoner, og fordi de ikke har fulgt opp og informert pasientene som fikk skader på grunn av feiloperasjonene.

Konstituert administrerende direktør Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital legger seg flat for kritikken.

- Vi beklager at vi ikke har vært rask nok til å reagere mot legen, og vi har nå informert pasientene som er rammet i saken, sier Marhaug til NRK Trøndelag.