Hjelpekrysseren «Berlin»

«Berlin» ble bygget i Bremen i 1909 som passasjerskip, men ble beslaglagt av Den tyske keiserlige flåte og gjort om til hjelpekrysser da første verdenskrig brøt ut. Skipet ble brukt til minelegging i engelske farvann, men ble tvunget til å søke nødhavn i Trondheim i november 1914. «Berlin» ble internert og satt under bevoktning i Hommelvik.

Hjelpekrysseren «Berlin» i Trondheimsfjorden
Foto: Trondheim byarkiv

Hør: